Browsing by Author Petrenko O. O.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Задания для самостоятельной работы по учебной дисциплине "Менеджмент внешнеэкономической деятельности" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" дневной формы обученияШиголь Ф. А.; Петренко А. А.; Шиголь Ф. А.; Петренко О. О.; Shigol F. A.; Petrenko O. O.
2015ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ «360 ГРАДУСІВ» ТА «ASSESSMENT -ЦЕНТРУ» ДЛЯ ОЦІНКИ ФАХІВЦІВ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТЯМИПетренко О. О.; Петренко А. А.; Petrenko O. O.
2015Менеджмент: формування компетентностей на основі тренінгів : навчально-практичний посібникГриньова В. М.; Пасько М. І.; Заславська К. А.; Петренко О. О.; Яндола К. О.; Гринева В. Н.; Пасько М. И.; Заславская Е. А.; Петренко А. А.; Яндола К. А.; Gryneva V. M.; Pasko M. I.; Zaslavskaya K. A.; Petrenko O. O.; Yandola K. O.
2013Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Етап 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯЯстремська О. М.; Мартиненко М. В.; Ястремська О. О.; Кавун С. В.; Ріпка Д. О.; Бардадим О. І.; Тімонін К. О.; Коротич А. А.; Захаров В. А.; Петренко О. О.; Назарова Т. Ю.; Кліцун І. В.; Гринько Ю. Б.; Ермаченко Є. В.; Yastremska O. M.; Martinenko M. V.; Yastremska O. O.; Kavun S. V.; Ripka D. O.; Bardadym O. I.; Timonin K. O.; Korotich A. A.; Zacharov V. A.; Petrenko O. O.; Nazarova T. U.; Klizun I. V.; Grinko U. B.; Yermachenko Y. V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняШиголь Ф. А.; Петренко О. О.; Шиголь Ф. А.; Петренко А. А.; Shyhol F. A.; Petrenko O. O.
2015Сертифікація фахівців у сфері управління персоналомПетренко О. О.; Петренко А. А.; Petrenko O. O.