Browsing by Author Тимонин А. М.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Анализ и оценка рынка экспортируемой научно-технической продукции на примере отдельного предприятияРудыка В. И.; Тимонин А. М.; Верещагина А. В.; Рудика В. І.; Тімонін О. М.; Верещагіна Г. В.; Rudyka V. I.; Timonin O. M.; Vereshchagina H. V.
2013Бренди промислових підприємств: формування та ефективність використання : монографіяЯстремська О. М.; Тімонін О. М.; Тімонін К. О.; Ястремская Е. Н.; Тимонин А. М.; Тимонин К. А.; Iastremska O. M.; Timonin O. M.; Timonin K. O.
2018Динаміка впливу факторів ризиків з урахуванням маркетинга життєвого циклу стартапуТімонін О. М.; Верещагіна Г. В.; Плєханова Т. Є.; Тимонин А. М.; Верещагина А. В.; Плеханова Т. Е.; Timonin O. M.; Vereshchagina G. V.; Pliekhanova T. Ye.
2015Маркетинг : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент"Тімонін О. М.; Небилиця О. А.; Тимонин А. М.; Небылица Е. А.; Timonin O. M.; Nebylitsia О. А.
2018Маркетинг: робоча програма для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняТімонін О. М.; Небилиця О. А.; Демченко Г. В.; Тимонин А. М.; Небылица Е. А.; Демченко А. В.; Timonin O. M.; Nebylitsia О. А.; Demchenko G. V.
2014Методические рекомендации к выполнению практических заданий по учебной дисциплине "МАРКЕТИНГ" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" дневной формы обученияТімонін О. М.; Небилиця О. А.; Тимонин А. М.; Небылица Е. А.; Timonin O. M.; Nebylitsia О. А.
2016Оцінка розвитку промислового підприємстваТімонін О. М.; Діхтяренко К. В.; Тимонин А. М.; Дегтяренко К. В.; Timonin O. M.; Dikhtiarenko K. V.
2012Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетинговий менеджмент" для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчанняТімонін О. М.; Ларіна К. В.; Тимонин А. М.; Ларина Е. В.; Timonin O. M.; Larina K. V.
2000Системи технологійПономаренко В. С.; Сіроштан М. А.; Бєлявцев М. І.; Дудко П. Д.; Тімонін О. М.; Пономаренко В. С.; Сироштан Н. А.; Белявцев Н. И.; Дудко П. Д.; Тимонин А. М.; Ponomarenko V. S.; Siroshtan M. A.; Byelyavtsev M. I.; Dudko P. D.; Timonin O. M.
2003Системи технологій: навч. посібникДудко П. Д.; Пономаренко В. С.; Тімонін О. М.; Гриньова В. М.; Крюк А. Г.; Савченко М. Ф.; Чистяк В. Г.; Шкурупій В. Г.; Dudko P. D.; Ponomarenko V. S.; Timonin O. M.; Grinyova V. M.; Kriuk A. G.; Savchenko M. F.; Chistyak V. G.; Shkurupiy V. G.; Тимонин А. М.; Гринева В. Н.; Савченко Н. Ф.; Шкурупий В. Г.
2003Системы технологийГринева В. Н.; Дудко П. Д.; Пономаренко В. С.; Тимонин А. М.; Крюк А. Г.; Савченко Н. Ф.; Чистяк В. Г.; Шкурупий В. Г.; Гриньова В. М.; Дудко П. Д.; Пономаренко В. С.; Тімонін О. М.; Крюк А. Г.; Савченко М. Ф.; Чистяк В. Г.; Шкурупій В. Г.; Grinyova V. M.; Dudko P. D.; Ponomarenko V. S.; Timonin O. M.; Kriuk A. G.; Savchenko M. F.; Thistyak V. G.; Shkurupiy V. G.