Browsing by Author Мартиненко М. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 23 of 34 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Social Media Marketing: work program of the discipline for students of specialty 073 "Management" of the educational program "Management of Innovation Activity" of the first (bachelor's) levelMartynenko M. V.; Мартиненко М. В.
2022Social Media Marketing: work program of the discipline for students of specialty 073 "Management" of the educational program "Management of Organizations and Administration" of the first (bachelor's) levelMartynenko M. V.; Мартиненко М. В.
2020Бренд-менеджмент. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняМартиненко М. В.
2018Бренд-менеджмент: робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняМартиненко М. В.; Martynenko M. V.
2022Бренд-менеджмент: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняЯстремська О. М.; Мартиненко М. В.; Небилиця О. А.
2019Діагностика кар’єрної компетентності персоналуМартиненко М. В.; Гронь О. В.
2019Економіка підприємства. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняМартиненко М. В.; Веретенникова Г. Б.
2018Економіка підприємства: робоча програма для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівняМартиненко М. В.; Веретенникова Г. Б.; Мартыненко М. В.; Веретенникова А. Б.; Martynenko M. V.; Veretennykova H. B.
2017Економічні, соціальні та демографічні передумови розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти працівниківМартиненко М. В.; Мартыненко М. В.; Martynenko M. V.
2017Економічні, соціальні та демографічні передумови розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти працівниківМартиненко М. В.; Мартыненко М. В.; Martynenko M. V.
2019Маркетинг інновацій. Методичні рекомендації до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняМартиненко М. В.; Сігаєва Т. Є.
2019Маркетинг інновацій. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняМартиненко М. В.; Сігаєва Т. Є.
2018Маркетинг інновацій: робоча програма для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняМартиненко М. В.; Мажник Л. О.; Мажник Л. А.; Martynenko M. V.; Mazhnyk L. O.
2022Маркетинг інновацій: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняМартиненко М. В.
2019Маркетинг інновацій: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського рівня)Мартиненко М. В.; Сігаєва Т. Є.
2017Методический подход к определению типа корпоративной культуры в процессе управления знаниями предприятияМартыненко М. В.; Мартиненко М. В.; Martynenko M. V.
2017Методичний підхід до визначення типу корпоративної культури в процесі управління знаннями підприємстваМартиненко М. В.; Мартыненко М. В.; Martynenko M. V.
2017Методичний підхід до визначення типу корпоративної культури у процесі управління знаннями підприємстваМартиненко М. В.; Мартыненко М. В.; Martynenko M. V.
2013Методологічне та методичне забезпечення управління організаційними знаннями підприємства в умовах інформаціологічної економіки Етап 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯЯстремська О. М.; Мартиненко М. В.; Ястремська О. О.; Кавун С. В.; Ріпка Д. О.; Бардадим О. І.; Тімонін К. О.; Коротич А. А.; Захаров В. А.; Петренко О. О.; Назарова Т. Ю.; Кліцун І. В.; Гринько Ю. Б.; Ермаченко Є. В.; Yastremska O. M.; Martinenko M. V.; Yastremska O. O.; Kavun S. V.; Ripka D. O.; Bardadym O. I.; Timonin K. O.; Korotich A. A.; Zacharov V. A.; Petrenko O. O.; Nazarova T. U.; Klizun I. V.; Grinko U. B.; Yermachenko Y. V.
2018Особливості брендингу як інструменту стратегування соціально-економічного розвитку територійЛисиця Н. М.; Бєлікова Н. В.; Мартиненко М. В.; Лисица Н. М.; Беликова Н. В.; Мартыненко М. В.; Lysytsia N. M.; Bielikova N. V.; Martynenko M. V.