Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/5753
Title: Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни "Стратегічне управління" для студентів спеціальності 8.030501501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання
Authors: Гончарова С. Ю.
Затєйщикова О. О.
Keywords: стратегічне прогнозування
стратегічне планування
стратегія
стратегічне управління
стратегічне мислення
конкурентні стратегії
функціональні стратегії
базові стратегії
місія
бачення
цілі організації
PEST-аналіз
SWOT-аналіз
фактори зовнішнього середовища
конкурентоспроможність
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Методичні рекомендації до практичних та семінарських занять з навчальної дисципліни "Стратегічне управління" для студентів спеціальності 8.030501501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання / укл. С. Ю. Гончарова, О. О. Затєйщикова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 36 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано практичні та семінарські заняття, що дозволяють поглибити та розширити теоретичні знання щодо застосування концепції стратегічного управління на сучасному підприємстві, опанувати методики стратегічного аналізу макро-, проміжного та мікросередовища та закріпити навички формування стратегічного набору. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.030501501 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5753
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕСН) 2014 рікItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.