DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економіки і права >
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА І МЕНЕДЖМЕНТУ >
Статті (ЕП) >
Статті (ЕП) 2017 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18427

Title: The role of economic agents’ expectations in the formation of economic cycle: on the example of USA
Other Titles: Роль очікувань економічних агентів в процесі формування економічного циклу
Роль ожиданий экономических агентов в процессе формирования экономического цикла
Authors: Shyian D. V.
Ulianchenko N. V.
Шиян Д. В.
Ульянченко Н. В.
Keywords: theory of expectations
economic cycle
gross domestic product (GDP)
economic entropy
теорія очікувань
економічний цикл
валовий внутрішній продукт
економічна ентропія
теория ожиданий
экономический цикл
валовой внутренний продукт
экономическая энтропия
Issue Date: 2017
Citation: Shyian D. V. The role of economic agents’ expectations in the formation of economic cycle: on the example of USA / D. V. Shyian, N. V. Ulianchenko // Economic annals-XXI. - 2017. - №165 (5-6). – P. 8-12.
Abstract: The article analyzes the mechanism of the economic cycle formation under the influence of the economic agents' expectations. The purpose of the research is to analyze the process of the economic cycle formation under the influence of the economic agents' expectations in the USA in 1947 – 2016. Based on the US data analysis, it is concluded that the peaks of economic cycles in gross domestic product (GDP) values accurately reflect the peaks of time series of the total sliding expectations by the GDP values. The proposed conceptual approaches to explaining the economic cycle mechanism are based on the real economic mechanism and can therefore be applied to its forecasting.
Аналізуються актуальні проблеми дії механізму економічного циклу с позицій впливу фактору очікувань економічних агентів. Метою дослідження є аналіз процесу формування економічного циклу під впливу очікувань економічних агентів в США у 1947-2016 рр. На підставі аналізу даних по валовому внутрішньому продукту США робиться висновок, що максимуми економічних циклів мають чітке співпадіння з максимумами динамічних рядів сумарних ковзних очікувань. Зроблені концептуальні підходи до пояснення механізму дії економічного циклу ґрунтуються на реальному економічному механізмі і може бути використаний для його прогнозування.
Анализируются актуальные проблемы действия механизма экономического цикла с позиций влияния фактора ожиданий экономических агентов. Целью исследования является анализ процесса формирования экономического цикла под влияния ожиданий экономических агентов в США в 1947-2016 гг. На основании анализа данных по валовому внутреннему продукту США делается вывод, что максимумы экономических циклов имеют четкое совпадение с максимумами динамических рядов суммарных скользящих ожиданий. Сделанные концептуальные подходы к объяснению механизма действия экономического цикла основываются на реальном экономическом механизме и могут быть использован для его прогнозирования.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18427
Appears in Collections:Статті (ЕП) 2017 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Shyian,Ulyanchenko_Article0.pdf609.75 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback