Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/18123
Title: Основи підприємництва : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня
Authors: Гонтарева І. В.
Іваненко О. В.
Keywords: робоча програма
навчальна дисципліна
основи підприємництва
компетентності
бакалавр
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Основи підприємництва. Робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. І.В. Гонтарева, О.В. Іваненко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (597 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 46 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних і семінарських занять; матеріали для закріплення знань (завдання для самостійної роботи, контрольні запитання); критерії оцінювання знань студентів; професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18123
Appears in Collections:Методичні матеріали (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017- Гонтарева І. В., Іваненко О. В..pdf539,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.