DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економіки і права >
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ >
Статті (РЕ) >
Статті (РЕ) 2017 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17974

Title: Взаємозв’язок економічних категорій «фінанси», «фінансування», «фінансове забезпечення», «фінансові ресурси»
Other Titles: The relationship of economic categories "finance", "financing", "financial providing", "financial resources"
Authors: Строкович Г. В.
Гончарук С. В.
Строкович А. В.
Strokovych A. V.
Goncharuk S. V.
Keywords: категорія
фінанси
фінансування
фінансове забезпечення
категория
финансы
финансирование
финансовое обеспечение
ресурсы
category
finance
financing
financial providing
resources
Issue Date: 2017
Citation: Строкович Г. В. Взаємозв’язок економічних категорій «фінанси», «фінансування», «фінансове забезпечення», «фінансові ресурси» / Г. В. Строкович, С. В. Гончарук // Науковий вісник Ужгородського нац.-го ун-ту/ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - Вип 16. - 2017. – прийнято до друку
Abstract: В роботі розглянуто трансформацію науково-методичних підходів до визначення категорій «фінанси», «фінансування», «фінансове забезпечення», «фінансові ресурси». Ідентифіковано їх особливості, форми й методи. Доведено, що обґрунтування джерел фінансування підприємства є головним фактором, що впливає на фінансово-економічний стан суб’єктів господарювання та може адекватно реагувати за зовнішні зміни та його потреби.
В работе рассмотрены трансформацию научно-методических подходов к определению категорий «финансы», «финансирование», «финансовое обеспечение», «финансовые ресурсы». Идентифицировано их особенности, формы и методы. Доказано, что обоснование источников финансирования предприятия являются главным фактором, влияющим на финансово-экономическое состояние субъектов хозяйствования и может адекватно реагировать на внешние изменения и его потребности.
The paper discusses the transformation of scientific and methodological approaches to the definition of the categories "Finance", "financing", "financial providing", "financial resources". Identified by their features, forms and methods. It is proved that the justification of the sources of financing of the enterprise are the main factor affecting economic and financial condition of business entities and can adequately respond to external changes and its needs.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17974
Appears in Collections:Статті (РЕ) 2017 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
стаття_Строкович, Гончарук.pdf594.06 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback