DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економіки і права >
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ >
Статті (РЕ) >
Статті (РЕ) 2017 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17972

Title: Factors of influence on investment and innovative potential of Ukraine`s regions
Other Titles: Фактори впливу на інвестиційний і інноваційний потенціал регіонів України
Факторы влияния на инвестиционный и инновационный потенциал регионов Украины
Authors: Strokovych A. V.
Строкович Г. В.
Строкович А. В.
Keywords: investment-innovative potential
factors of influence
index of innovations
financing
factors
regions
інвестиційно-інноваційний потенціал
фактори впливу
індекс інновацій
фінансування
фактори
регіонів
инвестиционно-инновационный потенциал
факторы влияния
индекс инноваций
финансирование
факторы
регионы
Issue Date: 2017
Citation: Strokovych A. V. Factors of influence on investment and innovative potential of Ukraine`s regions // A. V. Strokovych Evropský časopis ekonomiky a managementu. − 2017. Svazek 3, 5 vydání. – Р. 12-22.
Abstract: The key factors influencing the level of investment and innovation potential of Ukraine`s regions are highlighted. The analysis of factors of influence on investment and innovative potential of Ukraine`s regions testifies to the presence of negative tendencies that require development of suggestions from their overcoming. The suggestions that are the basis for providing an increase of investment and innovative potential of Ukraine in whole and regions in particular have been worked out. The introduction of suggestions at macro-, mezo- and microeconomic levels will assist the strengthening of investment and innovative potential. Further researches in this direction should be pointed to the formation of a predictive model of the development of investment and innovative potential of regions.
Основні фактори, що впливають на рівень інвестиційного та інноваційного потенціалу регіонів України будуть виділені. Аналіз факторів впливу на інвестиційний і інноваційний потенціал регіонів України свідчить про наявність негативних тенденцій, що вимагає розробки пропозицій щодо їх подолання. Пропозиції, які є основою для забезпечення зростання інвестиційного та інноваційного потенціалу України в цілому та регіонів зокрема були відпрацьовані. Покращення пропозиції на макро-, мезо - та мікроекономічному рівнях сприятиме зміцненню інвестиційного та інноваційного потенціалу. Подальші дослідження в цьому напрямку слід вказати на формування прогностичної моделі розвитку інвестиційного та інноваційного потенціалу регіонів.
Выделены ключевые факторы, влияющие на уровень инвестиционного и инновационного потенциала регионов Украины. Анализ факторов влияния на инвестиционный и инновационный потенциал регионов Украины свидетельствует о наличии негативных тенденций, что требует разработки предложений по их преодолению. Разработаны предложения, которые являются основой для повышения инвестиционного и инновационного потенциала Украины в целом и регионов в частности. Улучшение предложения на макро-, мезо - и микроэкономическом уровнях будет способствовать укреплению инвестиционного и инновационного потенциала. Дальнейшие исследования в этом направлении должны быть направлены на формирование прогнозной модели развития инвестиционного и инновационного потенциала регионов.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/17972
Appears in Collections:Статті (РЕ) 2017 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Строкович Г.В._стаття_англ..pdf536.64 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback