Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16685
Title: Розробка прогнозних сценаріїв розвитку підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища
Authors: Іпполітова І. Я.
Зарицька О. І.
Keywords: розвиток підприємства
сталий розвиток
стійкий розвиток
сценарії розвитку підприємства
кластерний аналіз
Issue Date: 2017
Citation: Іпполітова І. Я. Розробка прогнозних сценаріїв розвитку підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / І. Я. Іпполітова, О. І. Зарицька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №15. – С. 215 – 220. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/43.pdf
Abstract: В статті доведено, що в умовах високого ступеня невизначеності ринкового середовища та ускладнених кризовими явищами взаємовідносин підприємства з іншими суб’єктами господарювання особливо необхідним є визначення найбільш впливових факторів зовнішнього середовища. Оцінку впливу чинників зовнішнього середовища проведено на основі кластерного аналізу. Інструментом реалізації кластерного аналізу було обрано програму Statistica 7.0. Результативним фактором було обрано чистий дохід від послуг, що надавалися підприємством, яке займається пасажирськими перевезеннями. У якості чинників зовнішнього середовища підприємства було проаналізовано динаміку зміни п’ятнадцяти факторів, зокрема демографічних, економічних, показники зайнятості населення та показники галузі пасажирських перевезень в Україні за 2005-2016 роки.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16685
Appears in Collections:Статті (ЕПОБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ипполитова_статья_прогнозные сценарии.pdf622,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.