DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет міжнародних економічних відносин >
Кафедра міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності >
Наукові роботи студентів >
Дипломні магістерські роботи - 2017 р. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16637

Title: Підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства
Other Titles: Повышение уровня международной конкурентоспособности предприятия
Authors: Падалка Є. С.
Падалка Е. С.
Padalka Y. S.
Keywords: міжнародна конкурентоспроможність
система управления
ефективність
конкурентні переваги
підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства
международная конкурентоспособность
система управления
эффективность
конкурентные преимущества
повышение международной конкурентоспособности предприятия
international competitiveness
system management
efficiency
competitive advantages
improve international competitiveness
Issue Date: 2017
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Падалка Є. С. Підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Є.С. Падалка. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017.
Abstract: Предметом дослідження є теоретичні, методичні й прикладні засади підвищення міжнародної конкурентоспроможності на виробничих підприємствах. В роботі використано підручники, статті, інтернет джерела, фінансова звітність підприємства. В процесі дослідження було використано методи аналізу, порівняння, синтезу, узагальнення.
Предметом исследования являются теоретические, методические и прикладные основы повышения международной конкурентоспособности на производственных предприятиях. В работе использованы учебники, статьи, интернет источники, финансовая отчетность предприятия. В процессе исследования были использованы методы анализа, сравнения, синтеза, обобщения.
The subject of the work is theoretical, methodological and applied principles of international competitiveness at manufacturing plants. Books, articles, Internet resources, the financial statements of the enterprise are used in the work. Methods that were used in the study are - the analysis, comparison, synthesis, synthesis
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16637
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2017 р.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Падалка Є.С..pdf188.59 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback