DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет підготовки іноземних громадян >
Кафедра фізичного виховання та спорту >
Статті (ФВ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16181

Title: Зміна швидкісних та координаційних здібностей у дівчат за допомогою спеціальних вправ під час занять у спортивному відділенні «Настільний теніс»
Other Titles: Изменение скоростных и координационных способностей у девушек с помощью специальных упражнений во время занятий в спортивном отделении «Настольный теннис»
Changing the speed and coordination abilities of girls with special exercises during classes in the sports department of "Table Tennis"
Authors: Скляренко В. П.
Губська С. В.
Скляренко В. П.
Губская С. В.
Sklyarenko V.
Gubskaya S.
Keywords: настільний теніс
здібності
координація
швидкість
настольный теннис
способности
координация
скорость
table tennis
ability
coordination
speed
Issue Date: 2017
Citation: Скляренко В. П. Зміна швидкісних та координаційних здібностей у дівчат за допомогою спеціальних вправ під час занять у спортивному відділенні «Настільний теніс» / В. П. Скляренко, С. В. Губська // Інтеграційні питання сучасних технологій, спрямованих на здоров’я людини // Збірник наукових праць. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – Вип. 1. – С. 284 – 288.
Abstract: Стаття присвячена вивченню та виявленню зміни швидкісних та координаційних здібностей у дівчат під час регулярних занять настільним тенісом за допомогою спеціальних вправ. А також робиться спроба навчити раціонально погоджувати рухи ланок тіла при вирішенні конкретних рухових завдань. Матеріали дослідження можуть застосовуватися в змістовних модулях, а також в методики проведення занять спортивного відділення.
Статья посвящена изучению и выявлению изменения скоростных и координационных способностей у девушек во время регулярных занятий настольным теннисом с помощью специальных упражнений. А также делается попытка научить рационально согласовать движения звеньев тела при решении конкретных двигательных задач. Материалы исследования могут применяться в содержательных модулях, а также в методике проведения занятий спортивного отделения.
The article is devoted to studying and revealing the changes in speed and coordination abilities among girls during regular table tennis lessons with the help of special exercises. And also an attempt is made to teach rationally to coordinate the movements of the links of the body in solving specific motor problems. Research materials can be used in content modules, as well as in the methodology of conducting sports department classes.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16181
Appears in Collections:Статті (ФВ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Скляренко_стаття.pdf558.86 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback