DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економіки і права >
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ >
Статті (РЕ) >
Статті (РЕ) 2017 рік >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16179

Title: Особливості реформування служби в органах місцевого самоврядування на принципах публічності
Other Titles: Особенности реформирования службы в органах местного самоуправления на принципах публичности
Features of reforming the organs of local self-government on the principles of publicity
Authors: Кабанець А. Г.
Кабанец А .Г.
Kabanets A. G.
Issue Date: 2017
Citation: Кабанець А. Г. Особливості реформування служби в органах місцевого самоврядування на принципах публічності / А. Г. Кабанець // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспект: матеріали Всеукраїнської науково – практичні конференції докторантів аспекти молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 р. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017.- С. 1742 - 1746.
Abstract: В статті розглянуті особливості служби в органах місцевого з огляду надання адміністративних послуг населенню. Розглянуто проблеми органів місцевого самоврядування при наданні послуг населенню. В дослідженні запропоновано системний підхід до оцінки ефективності служби в органах місцевого самоврядування з метою підвищення якості надання послуг населенню.
В статье рассмотрены особенности службы в органах местного самоуправления с точки зрения предоставления административных услуг населению. Рассмотрены проблемы органов местного самоуправления при оказании услуг населению. В исследовании предложен системный подход к оценке эффективности службы в органах местного самоуправления с целью повышения качества предоставляемых услуг населению.
In the article the peculiarities of service in local due to the provision of administrative services to the population. The problems of local authorities in the provision of services to the population. The study proposed a systematic approach to assessing service performance in local authorities with the aim of improving the quality of public services.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16179
Appears in Collections:Статті (РЕ) 2017 рік

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кабанець ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ПРИНЦИПАХ ПУБЛІЧНОСТІ.pdf213.68 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback