Електронний архів Харківського національного економічного університету (репозитарій ХНЕУ ім.С. Кузнеця) накопичує, зберігає та забезпечує постійний доступ до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.