Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3267
Назва: Визначення інвестиційної привабливості промислових підприємств
Інші назви: Определение инвестиционной привлекательности промышленных проедприятий
Definition of investment attractiveness of industrial enterprises
Автори: Ястремська О. М.
Сігаєва Т. Є.
Ястремская Е. Н.
Сигаева Т. Е.
Iastremska O. M.
Sigaieva T. E.
Теми: інвестування
імідж
середовище
инвестирование
имидж
среда
investing
image
environment
Дата публікації: 2008
Видавництво: ХНЕУ
Бібліографічний опис: Ястремська О.М. Визначення інвестиційної привабливості промислових підприємств / О.М. Ястремська, Т.Є. Сігаєва // Управління розвитком: зб. наук. ст. – Харків. Вид. ХНЕУ, 2008. – №17. – С. 194-196.
Короткий огляд (реферат): В статті запропоновано використовувати методи факторного аналізу, нейронних мереж і нечітких множин для оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств. Обґрунтовано і запропоновано систему показників для її визначення, яка комплексно характеризує результати використання всіх видів економічних ресурсів підприємствами.
В статье предложено использовать методы факторного анализа, нейронных сетей и нечетких множеств для оценки инвестиционной привлекательности промышленных предприятий. Обоснована и предложена система показателей для ее определения, которая комплексно характеризует результаты использования всех видов экономических ресурсов предприятиями.
In article it is offered to use methods of the factorial analysis, neural networks and indistinct sets for an estimation of investment appeal of the industrial enterprises. The system of parameters for its definition which in a complex characterizes results of use of all kinds of economic resources the enterprises is proved and offered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3267
Розташовується у зібраннях:Статті (М)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.