Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28879
Title: Організація ресторанного господарства : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Authors: Давидова О. Ю.
Keywords: організація
ресторанне господарство
заклад
підприємство
тип закладу
клас закладу
споживач
продукція
послуга
виробництво
постачання
цех
виробничий процес
організація праці
обслуговування
банкет
дипломатичний банкет
банкет-фуршет
повсякденне обслуговування
меню
прейскурант
сервірування
виробничий і обслуговуючий персонал
страва
столовий посуд
прибори
білизна
«шведський стіл»
кейтеринг
Issue Date: 2023
Citation: Організація ресторанного господарства : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : [Електронне видання] / укл. О. Ю. Давидова – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. – 38 с. (Укр. мова)
Abstract: Наведено перелік тем та ключових питань, які будуть розглянуті під час вивчення дисципліни, перелік компетентностей та результатів навчання за дисципліною, порядок оцінювання результатів навчання та розподіл балів протягом усього періоду вивчення матеріалу, а також рекомендована література. Рекомендовано для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28879
Appears in Collections:Методичні матеріали (ГРБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
поз.518_!Органiзацiя_ресторанного_господарства_2023.pdf795,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.