Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24019
Title: Маркетинг : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня
Authors: Ус М. І.
Keywords: маркетинг
потреба
ринок
споживач
поведінка споживачів
маркетингові дослідження
комплекс маркетингу
обмін
конкуренти
посередники
контактні аудиторії
товар
послуга
маркетингові комунікації
маркетингова товарна політика
ціна
збут
конкурентоспроможність
маркетингове середовище
Issue Date: 2020
Citation: Маркетинг : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. М. І. Ус. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 15 с.
Abstract: Визначено мету і зв’язок дисципліни з іншими науками. Наведено компетентності, якими оволодівають студенти в процесі вивчення дисципліни. Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями і темами, а також порядок та критерії оцінювання знань студентів. Рекомендовано для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24019
Appears in Collections:Методичні матеріали (МЕВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маркетинг-РПНД-Ус М.І..pdf696,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.