Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21895
Title: Підвищення кваліфікації персоналу на прикладі провідних країн світу
Authors: Самойленко В. В.
Keywords: бюджетування
фінансове планування
управління
бюджет
технологія бюджетування
бюджетний процесс
розвиток
кадрова політика
підвищення кваліфікації
підготовка
перепідготовка
професійне навчання
безперервна освіта
Issue Date: 2019
Citation: Самойленко В. В. Підвищення кваліфікації персоналу на прикладі провідних країн світу. [Електронне видання] / В. В. Самойленко// Ефективна економіка. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2019. - № 5. - DOI: 10.32702/2307-2105.2019.5.33
Abstract: У статті проаналізовано сучасний досвід професійного навчання персоналу підприємств на прикладі світових економік США, Японії та Франції, Німеччини, Данії та інших європейських країн. Розкрито особливості систем професійного навчання у зазначених країнах, витрати підприємств на навчання персоналу та притаманні розвитку персоналу тенденції. Здійснено дослідження діяльності в цьому напрямі як в Україні, так і в розвинутих країнах світу (США, Японії, Ізраїлі, Німеччині, Великобританії). За результатами дослідження можна зробити висновок про те, що на вітчизняних підприємствах необхідно змінювати систему навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Цей просес має бути безперервний продовж усього терміну трудової діяльності. Визачено, що для більшості професій необхідно час від часу підвищувати кваліфікацію, а саме: одержувати нові спеціальні знання і навички, застосувати отримані знання і навички, що не використовувалися раніше, поліпшувати якісні і кількісні показники виконаної роботи, адаптуватися до змін робочого процесу. Дослідження показали, що на практиці не існує однієї універсальної форми професійного навчання. Кожна форма має свої переваги та недоліки. В цьому зв’язку навчальні програми поєднують різні способи подання навчального матеріалу: лекції, семінари, практичні заняття, відео фільми, ділові ігри, навчальні ситуації, моделювання тощо. Працівники служби управління персоналом повинні враховувати сильні і слабкі сторони кожної з форм навчання при розробці відповідних планів і програм.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21895
Appears in Collections:Статті (МЛІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf340,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.