Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21655
Title: Організаційна культура сучасної організації: ціннісний підхід
Other Titles: Организационная культура современной организации: ценностный подход
Organizational culture of modern organization: value-oriented approach
Authors: Лепейко Т. І.
Близнюк Т. П.
Лепейко Т. И.
Lepeyko T. I.
Blyznyuk T. P.
Keywords: організаційна культура
організація
цінності
ціннісний підхід
организационная культура
организация
ценности
ценностный подход
organizational culture
organization
values
value approach
Issue Date: 2019
Citation: Лепейко Т. І. Організаційна культура сучасної організації: ціннісний підхід / Т. І. Лепейко, Т. П. Близнюк // Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки з міжнародною участю : матеріали Всеукра-ої науково-практ. конф., 17 квіт. 2019 р. : тези допов. - Тернопіль –ТНЕУ, 2019. – С. 148-152.
Abstract: В результаті дослідження визначено, що організаційну культуру сучасної організації доцільно розглядати саме в контексті ціннісного підходу до управління персоналом, визначаючи відповідні її рівні, та досліджуючи цінності, які притаманні відповідній організаційній культурі, як ключову її характеристику. В результате исследования установлено, что организационная культура современной организации целесообразно рассматривать именно в контексте ценностного подхода к управлению персоналом, определяя соответствующие ее уровне, и исследуя ценности, которые присущи соответствующей организационной культуре, как ключевую ее характеристику. As a result of the study, it was established that the organizational culture of a modern organization should be considered in the context of the value-oriented approach to personnel management, determining its appropriate level, and exploring the values that are inherent in the corresponding organizational culture as its key characteristic.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21655
Appears in Collections:Статті (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лепейко, Близнюк_тези_Тернопіль.pdf179,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.