Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19981
Назва: Систематизація процесів пірогенної релаксії екогеосистем в умовах техногенного навантаження
Інші назви: Систематизация процессов пирогенной релаксии экогеосистем в условиях техногенной нагрузки
Systematization of processes of pyrogenic relaxation ecoggeosystem in the conditions of technogenic load
Автори: Буц Ю. В.
Buts Yu. V.
Теми: екогеосистема
природна пожежа
пірогенна релаксія
экогеосистема
природный пожар
пирогенная релаксия
ecogeosystem
natural fire
pyrogenic relaxation
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Буц Ю. В. Систематизація процесів пірогенної релаксії екогеосистем в умовах техногенного навантаження / Ю.В. Буц // Науковий журнал “Екологічна безпека”. - № 1/2018 (25). – С. 7-12.
Короткий огляд (реферат): Метою представленої публікації є систематизація процесів пірогенної релаксії різних типів екогеосистем. Представлено результати узагальнених досліджень щодо впливу надзвичайних ситуацій пірогенного походження на екогеосистеми в умовах техногенного навантаження. Проведено аналіз впливу процесів пірогенної релаксії. Систематизовано процеси пірогенної релаксії екогеосистем в умовах техногенного навантаження, а також представлені особливості відтворення різних екогеосистем. Наголошується на необхідності впровадження, з урахуванням пірогенних процесів шляхом оптимізації, ефективності пірогенної релаксії з дотриманням основних принципів екологічної безпеки раціонального природокористування. Встановлено, що відновлення екогеосистем можливо суттєво оптимізувати при дотриманні геоекологічних особливостей екогеосистем, стану їх функціонування та з урахуванням негативної дії пірогенного чинника на складові компоненти шляхом управління екологічною безпекою регіонів. Целью представленной публикации является систематизация процессов пирогенного релаксии различных типов экогеосистем. Представлены результаты обобщенных исследований влияния чрезвычайных ситуаций пирогенного происхождения на экогеосистемы в условиях техногенной нагрузки. Проведен анализ влияния процессов пирогенного релаксии. Систематизированы процессы пирогенного релаксии экогеосистем в условиях техногенной нагрузки, а также представлены особенности воспроизведения различных экогеосистем. Отмечается необходимость внедрения, с учетом пирогенных процессов путем оптимизации эффективности пирогенного релаксии с соблюдением основных принципов экологической безопасности рационального природопользования. Установлено, что восстановление экогеосистем возможно существенно оптимизировать при соблюдении геоэкологических особенностей экогеосистем, состояния их функционирования и с учетом негативного воздействия пирогенного фактора на компоненты путем управления экологической безопасностью регионов. The purpose of the publication is to systematize the processes of pyrogenic relaxation of various types of ecogeosystems. The results of generalized studies of the impact of emergencies of pyrogenic origin on the ecogeosystem in the conditions of technogenic load are presented. The influence of pyrogenic relaxation processes is analyzed. The processes of pyrogenic relaxation of ecogeosystems under the conditions of technogenic load are systematized, as well as the features of reproduction of various ecogeosystems. The need for introduction, taking into account pyrogenic processes by optimizing the efficiency of pyrogenic relaxation, is observed with observance of the basic principles of ecological safety of rational nature management. It is established that the restoration of ecogeosystems can be significantly optimized if geoecological features of ecogeosystems are observed, the state of their functioning and taking into account the negative impact of the pyrogenic factor on the components by managing the ecological safety of the regions. In forest ecogeosystems, the set of post-pyrogenic processes consists in increasing geochemical migration, changing the physical and chemical properties of the soil, reducing acidity, reducing the content of organic matter. In steppe ecogeosystems, due to the aggregate of post-pyrogenic processes in soils, geochemical migration increases on slopes, the physical and chemical properties of the soil will not undergo significant changes, somewhat decreases the content of humus, but the concentration of mineral increases. The pyrogenic processes of relaxation in the restoration of ecological systems of wetlands do not play a significant role. This is due to the fact that the effect of fire is directed at the vegetation of wetlands ecogeocomplexes. Soil cover of significant changes. The main post-pyrogenic processes take place in phytocoenosis and zoocenosis.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19981
Розташовується у зібраннях:Статті (ПТЕБЖД)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Буц_7-12.pdf413,98 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.