Skip navigation
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19615
Назва: Статистичне оцінювання та аналіз диференціації доходів населення країни
Інші назви: Статистическая оценка и анализ дифференциации доходов населения страны
Statistical estimation and analysis of differentiation income from the country's population
Автори: Аксьонова І. В.
Аксенова И. В.
Aksоnova I
Теми: доходи населення
фактори диференціації доходів
показники розшарування населення за доходами
самооцінка домогосподарств
соціальна модель економіки
доходы населения
факторы дифференциации доходов
показатели расслоения населения по доходам
самооценка домогосподарств
социальная модель экономики
incomes of the population
factors of income differentiation
indicators of population stratification by income
self-assessment of household goods
social model of economy
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Аксьонова І. В. Статистичне оцінювання та аналіз диференціації доходів населення країни/ І. В. Аксьонова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця": тези доповідей, 31 травня-1 червня 2018 р. - Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 356 с.(С. 200-201)
Короткий огляд (реферат): В тезах проаналізовано основні показники оцінки диференціації доходів населення: коефіцієнт (індекс) Джині, коефіцієнт фондів та децильний коефіцієнт диференціації. Розглянуто фактори, які сприя-ють зростанню або зниженню рівня бідності та диференціації доходів населення. Проаналізовано інформацію щодо самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів. Зроблено порівняльний аналіз відповідності соціально-економічних показників України параметрам соціальної моделі економіки. Виділено найбільш доцільні шляхи зниження рівня диференціації доходів населення в сучасному українському суспільстві. В тезисах проанализированы основные показатели оценки дифференциации доходов населения: коэффициент (индекс) Джини, коэффициент фондов и децильний коэффициент дифференциации. Рассмотрены факторы, которые способствуют росту или снижению уровня бедности и дифференциации доходов населения. Проанализирована информация относительно самооценки домохозяйствами уровня своих доходов. Проведен сравнительный анализ соответствия социально-экономических показателей Украины параметрам социальной модели экономики. Выделены наиболее целесообразные пути снижения уровня дифференциации доходов населения в современном украинском обществе. In the theses the main indices of the estimation of income differentiation of the population are analyzed: the coefficient (index) of Gini, the coefficient of funds and the decile coefficient of differentiation. Factors that contribute to the growth or reduction of poverty and differentiation of incomes of the population are considered. Information on self-esteem by households on their income level has been analyzed. A comparative analysis of the consistency of social and economic indicators of Ukraine with the parameters of the social model of the economy was carried out. The most expedient ways of reducing the level of differentiation of incomes of the population in modern Ukrainian society are singled out.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19615
Розташовується у зібраннях:Статті (ЕТСП)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Тези_Аксьонова_3.pdf216,66 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.