Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19137
Назва: Фізика : робоча програма для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня
Інші назви: Физика: рабочая программа для студентов области знаний 12 "Информационные технологии" первого (бакалаврской) уровня
Physics: Work program for students of the field of knowledge 12 "Information technologies" of the first (bachelor) level
Автори: Гоков О. М.
Гоков А. М.
Gokov O. M.
Теми: фізика
електротехніка
електроніка
лекції
лабораторні роботи
професійні компетентності
самостійна робота
контрольні запитання
критерії оцінювання знань
физика
электротехника
электроника
лекции
лабораторные работы
профессиональные компетентности
самостоятельная работа
контрольные вопросы
критерии оценки знаний
physics
electrical engineering
electronics
lectures
laboratory work
professional competence
independent work
control questions
criteria for knowledge assessment
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Гоков О. М. Фізика : робоча програма для студентів галузі знань 12 "Інформа-ційні технології" першого (бакалаврського) рівня : [Електронне видання] / укл. О. М. Гоков. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – C. 59.
Короткий огляд (реферат): Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій і лабораторних робіт, матеріал щодо закріплення знань (самостійна робота, контрольні запитання), критерії оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів, що навчаються за спеціальністю 122 "Компьютерні науки та інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня, а також для тих, що вивчають однойменну дисципліну за іншими профілями підготовки. Подано тематический план учебной дисциплины и ее содержание по модулям и темам. Помещено планы лекций и лабораторных работ, материал по закреплению знаний (самостоятельная работа, контрольные вопросы), критерии оценки знаний студентов, профессиональные компетентности, которыми должен обладать студент после изучения дисциплины. Рекомендуется для студентов, обучающихся по специ-альности 122 "Компьютерные науки и информационные технологии" первого (бака-лаврской) уровня, а также для изучающих одноименную дисциплину по другим про-филям подготовки. The thematic plan of the discipline and its content on modules and themes are submitted. Plans for lectures and laboratory works, materials for the consolidation of knowledge (independent work, control questions), criteria for assessing students' knowledge, professional competences, which the student must possess after studying the discipline. Recommended for students studying in specialty 122 "Computer Science and Information Technologies" of the first (Bachelor) level, as well as for those studying the same discipline on other training profiles.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19137
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали (ЗСЖіБЖ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Гоков Робоча програма Фiзика-2018 .pdf545,14 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.