Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16876
Title: Ціннісні профілі покоління Y та Х
Other Titles: Ценностные профили поколения Y и Х
Value profiles of the generation Y and X
Authors: Близнюк Т. П.
Близнюк Т. П.
Blyznyuk T. P.
Keywords: методика М. Рокіча
поколінські цінності
покоління Х
покоління Y
ціннісний профіль покоління
методика М. Рокича
поколенческие ценности
поколение Х
поколение Y
ценностный профиль поколения
Rokich's method
generational values
generation X
generation Y
value profile of the generation
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Панов А. М.
Citation: Близнюк Т. П. Ціннісні профілі покоління Y та Х / Т. П. Близнюк // Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 30-31 березня 2017 року. Харків: Видавець ФОП Панов А.М.  2017. — С. 31–33.
Abstract: Ключовою характеристикою кожного покоління є перелік його базових цінностей. В процесі дослідження на основі методики М. Рокіча були виявлені та проаналізовані цінності представників поколінь Y та X. Порівняльний аналіз цінностей цих поколінь показав на істотні розбіжності в особливо в інструментальних цінностях поколінь Y та X.
Ключевой характеристикой каждого поколения есть перечень его базовых ценностей. В процессе исследования на основе методики М. Рокича были обнаружены и проанализированы ценности представителей поколений Y и X. Сравнительный анализ ценностей этих поколений показал на существенные различия в особенности в инструментальных ценностях поколений Y и X.
A key characteristic of each generation is a list of its basic values. In the process of research, based on the methodology of M. Rokich, the values of representatives of the generations Y and X were discovered and analyzed. A comparative analysis of the values of these generations showed significant differences in the instrumental values of the generations Y and X
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16876
Appears in Collections:Статті (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blyznuk.pdf412,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.