Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/16874
Title: Ціннісний підхід в крос-культурному менеджменті
Other Titles: Ценностный подход в кросс-культурном менеджменте
Value-oriented approach in cross-cultural management
Authors: Близнюк Т. П.
Близнюк Т. П.
Blyznyuk T. P.
Keywords: крос-культурний менеджмент
ціннісний підхід
теорія Дж. Рокіча
метод оцінки цінностей
кросс-культурный менеджмент
ценностный подход
теория Дж. Рокича
метод оценки ценностей
cross-cultural management
value approach
J. Rokich's theory
value estimation method
Issue Date: 2017
Citation: Близнюк Т. П. Ціннісний підхід в крос-культурному менеджменті / Т. П. Близнюк // Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез наукових робіт учасників І Міжнародної науково-практичної конференції з економічної теорії (м. Черкаси, 21-23 квітня 2017 р.), 2017. – С. 25-27.
Abstract: В дослідженні розглянуто ціннісний підхід в крос-культурному менеджменті, який фокусується на визначенні установок (ціннісних орієнтирів) та особливостей поведінки, що визначають подібності та відмінності в постановці і вирішенні управлінських завдань представників різних національних культур
В исследовании рассмотрен ценностный подход в кросс-культурном менеджменте, который фокусируется на определении установок (ценностных ориентиров) и особенностей поведения, которые определяют сходства и различия в постановке и решении управленческих задач представителей различных национальных культур
The study considers the value approach in cross-cultural management, which is focused on the definition of attitudes (values) and behavioral features that determine the similarities and differences in the formulation and solution of management tasks of representatives of various national cultures
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16874
Appears in Collections:Статті (МБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Близнюк Т.П._Тези.pdf321,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.