Монографії (ЗСЖіБЖ) : [63] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Забезпечення екологічної безпеки поверхневих джерел водопостачання в умовах упровадження положень Водної рамкової директиви ЄСБезсонний В. Л.
2023Порівняння показників розвитку здатності до довільного розслаблення м’язів і відчуття ритму в учнів 5–9 класів із порушеннями зору у статевому та віковому аспектахРядова Л.
2023Теоретико-імовірнісний підхід у теорії шліфуванняНовіков Ф. В.; Новіков Г. В.
2023Аналіз проблеми викидів парникових газів та методів їх знешкодженняМихайлова Є.
2023Теоретичні основи фінішної механічної обробкиНовіков Ф. В.
2023Інноваційні рішення та технології металообробного виробництваНовіков Ф. В.; Жовтобрюх В. О.; Новіков Д. Ф.
2022Теплові та механічні процеси металообробних технологійНовіков Ф. В.
2022Сучасні тенденції розвитку зеленої економіки в умовах глобалізації та мінімалістичного рухуІвашура А. А.
2022Сучасні тенденції розвитку зеленої економіки в умовах глобалізації та мінімалістичного рухуІвашура А. А.
2019Проектирование и автоматизированное программирование современных технологий для станков с ЧПУЖовтобрюх В. А.; Новиков Ф. В.
2018Современные технологии и техническое перевооружение предприятийНовиков Ф. В.; Жовтобрюх В. А.; Андилахай А. А.; Новиков Д. Ф.; Полянский В. И.
2021Инновационное развитие современных технологийНовиков Ф. В.; Жовтобрюх В. А.; Гусарев В. С.; Наддачин В. Б.; Якимов А. А.; Андилахай А. А.; Сергеев А. С.; Новиков Д. Ф.
2011Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин людини і довкілляІвашура А. А.
2020Модифицирующие добавки для композиционных вяжущих материаловШабанова Г. Н.; Логвинков С. М.; Шумейко В. Н.; Корогодская А. Н.; Рыщенко И. М.
2020Забруднення Світового океану пластикомМихайлова Є. О.
2019Citizenship education as the way of forming professional competence of sports disciplines teachersMarakushin A. I.; Zhang Can; Xie Fei; Маракушин А. І.; Занг Кан; Се Фей; Маракушин А. И.; Занг Кан; Се Фей
2018Основы математического моделирования технологических процессов механической обработкиНовиков Ф. В.; Новіков Ф. В.; Novikov F. V.
2018Технологии производства : проблемы и решенияНовиков Ф. В.; Жовтобрюх В. А.; Дитиненко С. А.; Крюк А. Г.; Савченко Н. Ф.; Шкурупий В. Г.; Полянский В. И.; Рябенков И. А.; Новиков Д. Ф.; Новіков Ф. В.; Жовтобрюх В. О.; Дитиненко С. О.; Крюк А. Г.; Савченко М. Ф.; Шкурупій В. Г.; Полянський В. І.; Рябенков І. О.; Новіков Д. Ф.; Novikov F. V.; Zhovtobryukh V. O.; Ditinenko S. O.; Kryuk A. G.; Savchenko M. F.; Shkurupiy V. G.; Polyansky V. I.; Ryabenkov I. O.; Novikov D. F.
2018Оптимальные решения в технологии машиностроенияНовиков Ф. В.; Жовтобрюх В. А.; Шкурупий В. Г.; Новіков Ф. В.; Жовтобрюх В. О.; Шкурупій В. Г.; Novikov F. V.; Zhovtobryukh V. A.; Shkurupiy V. G.
2017Основи моделювання в ергономіці, екології і хімічній технологіїЛогвінков С. М.; Коваленко Г. Д.; Скородумова О. Б.; Третьяков О. В.; Попенко Г. С.; Буц Ю. В.; Протасенко О. Ф.; Михайлова Є. О.; Цапко Н. С.; Івашура А. А.; Крайнюк О. В.; Борисенко О. М.; Агапова О. Л.; Пономаренко Р. В.; Хабарова Г. В.; Гонтар Т. Б.; Филенко В. В.; Власенко С. В.; Власенко К. С.; Безсонний В. Л.; Логвинков С. М.; Коваленко Г. Д.; Скородумова О. Б.; Третьяков О. В.; Попенко Г. С.; Буц Ю. В.; Протасенко О. Ф.; Михайлова Е. А.; Цапко Н. С.; Ивашура А. А.; Крайнюк Е. В.; Борисенко О. Н.; Агапова Е. Л.; Пономаренко Р. В.; Хабарова А. В.; Гонтарь Т. Б.; Филенко В. В.; Власенко С. В.; Власенко Е. С.; Бессонный В. Л.; Logvinkov S. M.; Kovalenko G. D.; Skorodumova O. B.; Tretiakov O. V.; Popenko H. S.; Buts Y. V.; Protasenko O. F.; Mykhailova E. O.; Tsapko N. S.; Ivashura A. A.; Kraynyuk O. V.; Borisenko O. M.; Agapova O. L.; Ponomarenko R. V.; Khabarova A. V.; Gontar T. B.; Fylenko V. V.; Vlasenko S. V.; Vlasenko K. S.; Bezsonnyi V. L.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63