Browsing by Author Milevskiy S. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Agent-based modelling of dynamic supply chain managementMilov O. V.; Milevskiy S. V.; Мілов О. В.; Мілевський С. В.; Милов О. В.; Милевский С. В.
2018Agent-based modelling of emotions in learning systemsMilov O. V.; Milevskiy S. V.
2017Comparative analysis of simulation modeling approachesMilov A. V.; Milevskiy S. V.
2016Corporate decision-making multiagent modelsMilov O. V.; Milevskiy S. V.; Мілов О. В.; Мілевський С. В.; Милов А. В.; Милевский С. В.
2019Econometrics : practicum for Bachelor's (first) degree students of all specialitiesGuryanova L. S.; Prokopovych S. V.; Milevskiy S. V.; Гур'янова Л. С.; Прокопович С. В.; Мілевський С. В.; Гурьянова Л. С.; Прокопович С. В.; Милевский С. В.
2016Syllabus of the academic discipline "Mathematical Modelling in Economics and Management: Econometrics" for students of training direction 6.030601 "Management" of all forms of studyKlebanova T. S.; Guryanova L. S.; Sergienko O. A.; Prokopovych S. V.; Milevskiy S. V.; Клебанова Т. С.; Гур'янова Л. С.; Сергієнко О. А.; Прокопович С. В.; Мілевський С. В.; Клебанова Т. С.; Гурьянова Л. С.; Сергиенко Е. А.; Прокопович С. В.; Милевский С. В.
2018Аgent-oriented modeling of macroeconomic systemsMilov O. V.; Milevskiy S. V.
2011Абстрактна модель поводження ЛПРМилов О. В.; Мілевський С. В.; Милов А. В.; Милевский С. В.; Milov O. V.; Milevskiy S. V.
2015Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Статистичні моделі прийняття рішень" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Мілевський С. В.; Мілевська Т. С.; Раевнева Е. В.; Милевский С. В.; Милевская Т. С.; Rayevnyeva O. V.; Milevskiy S. V.; Milevska T. S.
2016Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Системний аналіз соціально-економічних процесів" для студентів напряму підго-товки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняРаєвнєва О. В.; Чанкіна І. В.; Мілевський С. В.; Гольтяєва Л. А.; Раевнева Е. В.; Чанкина И. В.; Милевский С. В.; Гольтяева Л. А.; Rayevnyeva O. V.; Chankina I. V.; Milevskiy S. V.; Goltyaeva L. A.
2016Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистичні методи прийняття управлінських рішень" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчанняМілевська Т. С.; Мілевський С. В.; Милевская Т. С.; Милевский С. В.; Milevska T. S.; Milevskiy S. V.
2017Методи прийняття рішень : робоча програма для студентів спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації "Прикладна економіка" другого (магістерського) рівняМілов О. В.; Мілевський С. В.; Милов А. В.; Милевский С. В.; Milov O. V.; Milevskiy S. V.
2016Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Бізнес-планування" для студентів спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчанняМілевський С. В.; Степуріна С. О.; Милевский С. В.; Степурина С. А.; Milevskiy S. V.; Stepurina S. O.
2014Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Логістика" для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" денної форми навчанняМілевський С. В.; Мілов О. В.; Милевский С. В.; Милов А. В.; Milevskiy S. V.; Milov O. V.
2014Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Логістика" для студентів спеціальності 8.18010024 "Прикладна економіка" денної форми навчанняМілевський С. В.; Мілов О. В.; Милевский С. В.; Милов А. В.; Milevskiy S. V.; Milov O. V.
2016Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Теорія економічного ризику" для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" денної форми навчанняМілов О. В.; Мілевський С. В.; Степуріна С. О.; Милов А. В.; Милевский С. В.; Степурина С. А.; Milov O. V.; Milevskiy S. V.; Stepurina S. O.
2012Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Управління конкурентоспроможністю під-приємств" для студентів спеціальностей 8.000011 "Прикладна економіка", 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчанняМилевский С. В.; Милов О. В.; Мілевський С. В.; Мілов О. В.; Milevskiy S. V.; Milov O. V.
2016Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Бізнес-планування" для студентів спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчанняМілевський С. В.; Степуріна С. О.; Милевский С. В.; Степурина С. А.; Milevskiy S. V.; Stepurina S. O.
2012Моделі оцінки фінансової стійкості підприємства: когнітивний підхідКарпець О. С.; Чуйко І. М.; Мілевський С. В.; Карпец О. С.; Чуйко И. М.; Милевский С. В.; Karpets O. S.; Chuiko I. M.; Milevskiy S. V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Бізнес-планування" для студентів спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" денної форми навчанняМілевський С. В.; Степуріна С. О.; Милевский С. В.; Степурина С. А.; Milevskiy S. V.; Stepurina S. O.