Browsing by Author Ястремська О. М.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Controlling : textbookIastremska O. M.; Ястремська О. М.; Ястремская Е. Н.
2018Активізація інноваційної діяльності підприємствЯстремська О. М.; Демченко Г. В.; Ястремская Е. Н.; Демченко А. В.; Yastremskaya O. M.; Demchenko G. V.
2013Анализ факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности предприятияЯстремская Е. Н.; Геращенко И. Н.; Ястремська О. М.; Геращенко І. М.; Iastremska O. M.; Herashchenko I. M.
2022Бренд-менеджмент: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей другого (магістерського) рівняЯстремська О. М.; Мартиненко М. В.; Небилиця О. А.
2013Бренди промислових підприємств: формування та ефективність використання : монографіяЯстремська О. М.; Тімонін О. М.; Тімонін К. О.; Ястремская Е. Н.; Тимонин А. М.; Тимонин К. А.; Iastremska O. M.; Timonin O. M.; Timonin K. O.
2011Взаимосвязь спроса и предложения на рынке труда между конкурентоспособным предприятием и конкурентоспособным персоналомЯстремская Е. Н.; Геращенко И. Н.; Ястремська О. М.; Геращенко І. М.; Yastremskaya E. N.; Gerashchenko I. M.
2012Взаємозвязок поняття «конкурентоспроможність підприємства» та «інноваційна діяльність»Ястремська О. М.; Геращенко І. М.; Ястремская Е. Н.; Геращенко И. Н.; Yastremskaya E. N.; Gerashchenko I. M.
2008Визначення інвестиційної привабливості промислових підприємствЯстремська О. М.; Сігаєва Т. Є.; Ястремская Е. Н.; Сигаева Т. Е.; Iastremska O. M.; Sigaieva T. E.
2021Капіталізація підприємств: теоретичний і практичний аспекти стану та процесу розвиткуЯстремська О. М.; Ястремська О. О.
2021Капіталізація підприємств: теоретичний і практичний аспекти стану та процесу розвиткуЯстремська О. М.; Ястремська О. О.
2019Менеджмент : робоча пограма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівняЯстремська О. М.
2021Менеджмент. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняЯстремська О. М.; Козлова І. М.
2018Методический подход к отбору кандидатов в синектический коллектив для создания инновацийЯстремская Е. Н.; Сиваш Ю. Н.; Ястремська О. М.; Сиваш Ю. М.; Iastremska O. M.; Sivash Y. M.
2018Методичне забезпечення оцінювання інноваційної креативності промислових підприємств за креативним та динамічним напрямамиЯстремська О. М.; Сиваш Ю. М.; Ястремская Е. Н.; Сиваш Ю. М.; Iastremska O. M.; Sivash Y. M.
2017Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізацій "Логістика", "Менеджмент інноваційної діяльності" другого (магістерського) рівняЯстремська О. М.; Сисоєв В. В.; Веретенникова Г. Б.; Ястремская Е. Н.; Сысоев В. В.; Веретенникова А. Б.; Iastremska O. M.; Sysoiev V. V.; Veretennykova H. B.
2017Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Логістика" і "Менеджмент інноваційної діяльності" першого (бакалаврського) рівняЯстремська О. М.; Томах В. В.; Ястремская Е. Н.; Томах В. В.; Iastremska O. M.; Tomakh V. V.
2022Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняЯстремська О. М.; Пасько М. І.; Томах В. В.
2015Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напрямів підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика", 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчанняЯстремська О. М.; Ястремская Е. Н.; Iastremska O. M.
2015Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Стратегічне управління" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняЯстремська О. М.; Ястремская Е. Н.; Iastremska O. M.
2013Методичні рекомендації до розрахунку ефективності пропозицій дипломних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" напряму підготовки "Менеджмент"Ястремська О. М.; Яковенко К. В.; Веретенникова Г. Б.; Ріпка Д. О.; Ястремская Е. Н.; Яковенко Е. В.; Веретенникова А. Б.; Репка Д. А.; Yastremska О. M.; Iakovenko K. V.; Veretennykova G. B.; Ripka D. O.