Browsing by Author Тарасов О. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016CAPTIVATE-реалізація тестів з дисципліни "організація баз даних та знань"Федько В. В.; Тарасов О. В.; Тарасов А. В.; Fedko V. V.; Tarasov O. V.
2012Аналіз методики вивчення загальної захворюваності пацієнтів міської поліклінікиШвець О. В.; Тарасов О. В.; Швец Е. В.; Тарасов А. В.; Shvets O. V.; Tarasov O. V.
2015Клієнт-серверні технології СКБД Oracle. Мова SQL Oracle : навчально-практичний посібник для самостійної підготовки студентів з навчальної дисципліни "Організація баз даних та знань" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки"Тарасов О. В.; Федько В. В.; Тарасов А. В.; Tarasov O. V.; Fedko V. V.
2011Лабораторний практикум "Основи баз даних та знань"з модуля навчальної дисципліни "Організація баз даних та знань"Федько В. В.; Тарасов О. В.; Лосєв М. Ю.; Тарасов А. В.; Лосев М. Ю.; Fedko V. V.; Tarasov O. V.; Losev M. Y.
2011Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальностей "Інформаційні управляючі системи і технології", "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" усіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Ушакова І. О.; Мінухін С. В.; Знахур С. В.; Павленко Л. А.; Тарасов О. В.; Парфьонов Ю. Е.; Поляков А. О.; Золотарева И. А.; Минухин С. В.; Парфенов Ю. Э.; Zolotaryova I. O.; Ushakova I. O.; Minukhin S. V.; Znakhur S. V.; Pavlenko L. A.; Tarasov O. V.; Parfonov Y. E.; Polakov A. O.
2014Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Парфьонов Ю. Е.; Ушакова І. О.; Тарасов О. В.; Золотарева И. А.; Парфенов Ю. Э.; Ушакова И. А.; Тарасов А. В.; Zolotaryova I. O.; Parfonov Y. E.; Ushakova I. O.; Tarasov O. V.
2013Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Організація баз даних та знань" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняПавленко Л. А.; Тарасов О. В.; Лосєв М. Ю.; Федько В. В.; Pavlenko L. A.; Tarasov O. V.; Losev M. Y.; Fedko V. V.
2012Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" всіх форм навчанняФедорченко В. М.; Парфьонов Ю. Е.; Щербаков О. В.; Тарасов О. В.; Fedorchenko V. M.; Parfonov Y. E.; Shcherbakov O. V.; Tarasov O. V.
2010Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Організація баз даних і знань (ADO.NET)" для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" денної форми навчанняЛосєв М. Ю.; Тарасов О. В.; Федько В. В.; Лосев М. Ю.; Тарасов А. В.; Losev M. Y.; Tarasov O. V.; Fedko V. V.
2015Методичні рекомендації до виконання магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" денної форми навчанняМінухін С. В.; Алексієв В. О.; Щербаков О. В.; Євсеєв С. П.; Тарасов О. В.; Минухин С. В.; Алексеев В. О.; Щербаков А. В.; Евсеев С. П.; Тарасов А. В.; Minukhin S. V.; Aleksiyev V. O.; Shcherbakov O. V.; Yevseiev S. P.; Tarasov O. V.
2010Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму підготовки "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняТарасов О. В.; Федорченко В. М.; Лосєв М. Ю.; Тарасов А. В.; Федорченко В. Н.; Лосев М. Ю.; Tarasov O. V.; Fedorchenko V. M.; Losev M. Y.
2011Методичні рекомендації до практичних завдань з модуля "Принципи розробки Windows-додатків" навчальної дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" для студентів напряму підготовки "Комп'ютерні науки" всіх форм навчанняФедорченко В. М.; Тарасов О. В.; Гриньов Д. В.; Федорченко В. Н.; Тарасов А. В.; Гринев Д. В.; Fedorchenko V. M.; Tarasov O. V.; Grinyov D. V.
2012Моделювання процесу проведення рекламних кампаній культурно-масових заходівТарасов О. В.; Бакіров М. А.; Тарасов А. В.; Бакиров Н. А.; Tarasov O. V.; Bakirov N. A.
2011Організація баз даних та знань. Проектування баз даних : навчально-практичний посібник для самостійної підготовки студентів.Тарасов О. В.; Федько В. В.; Лосєв М. Ю.; Тарасов А. В.; Лосев М. Ю.; Tarasov O. V.; Fedko V. V.; Losev M. Y.
2011Організація баз даних і знань (ADO.NET)Лосєв М. Ю.; Тарасов О. В.; Федько В. В.; Losev M. Y.; Tarasov O. V.; Fedko V. V.
2012Особливості використання мови визначення даних SQL у сучасних СКБДТарасов О. В.; Тарасов А. В.; Tarasov O. V.
2013Особливості використання мови маніпулювання даними SQL у сучасних СКБДТарасов О. В.; Тарасов А. В.; Tarasov O. V.
2016Особливості побудови електронного навчального посібника для вивчення профільної дисципліни за напрямком "комп’ютерні науки"Тарасов О. В.; Федько В. В.; Тарасов А. В.; Tarasov O. V.; Fedko V. V.
2012Оцінка рівня впливу шкідливих речовин на здоров’я працівників на авторемонтних підприємствахХіра О. Ю.; Тарасов О. В.; Хира О. Ю.; Тарасов А. В.; Khira O. Y.; Tarasov O. V.
2011Робоча програма навчальної дисципліни "Алгоритмізація та програмування" для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" всіх форм навчанняПарфьонов Ю. Е.; Тарасов О. В.; Федорченко В. М.; Щербаков О. В.; Parfenov C. Y.; Tarasov O. V.; Fedorchenko V. M.; Shcherbakov O. V.