Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13213
Title: CAPTIVATE-реалізація тестів з дисципліни "організація баз даних та знань"
Other Titles: CAPTIVATE-реалізація тестів з дисципліни "організація баз даних та знань"
CAPTIVATE-реализация тестов по дисциплине "организация баз данных и знаний"
Authors: Федько В. В.
Тарасов О. В.
Тарасов А. В.
Fedko V. V.
Tarasov O. V.
Keywords: педагогічний тест
Adobe Captivate
база даних
інтерфейс користувача
педагогический тест
база данных
интерфейс пользователя
pedagogical tests
Adobe Captivate
database
user interface
Issue Date: 2016
Citation: Федько В. В. CAPTIVATE-реалізація тестів з дисципліни "організація баз даних та знань" / В.В. Федько, О.В. Тарасов // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 4 (141), –С. 192–196.
Abstract: The possibilities of Adobe Captivate authoring tools for creating test and methodical approaches to their use in the study of the discipline "Organization of databases and knowledge". It is proposed as a methodological procedure to study the connection between the concepts of "database" and "tests" in the classroom for discipline "Organization of databases and knowledge" that allows deepening the knowledge of data modeling and designing the user interface.
Исследованы возможности инструментальных авторских средств AdobeCaptivate для создания тестов и методические подходы к использованию их при изучении дисциплины "Организация баз данных и знаний". Предложено как методический прием изучение связи между понятиями "база данных" и "тесты" на занятиях по дисциплине "Организация баз данных и знаний", что позволяет углубить знания по моделированию данных и проектированию интерфейса пользователя.
Розглянуто можливості інструментальних авторських засобів Adobe Captivate для створення тестів та методичні підходи до використання їх під час вивчення дисципліни "Організація баз даних та знань". Дослідження показало, що система Adobe Captivate підтримує обидва типи тестових завдань – відкриті і закриті і множини видів кожного з цих типів. Показано, що підготовані в Adobe Captivate тести можна використовувати як складову частину проекту електронного навчального посібника так і автономно. Досліджено всі необхідні засоби системи щодо налаштування формату подання тесту та звіту після його проходження, ваги і часу виконання окремих завдань тощо. Запропоновано як методичний прийом вивчення зв’язку між поняттями "база даних" та "тести" на заняттях з дисципліни "Організація баз даних та знань", що дозволяє поглибити знання з моделювання даних та проектування інтерфейсу користувача.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13213
Appears in Collections:Статті (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Федько 192-196 (4).pdf346,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.