Browsing by Author Лебединська О. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Актуальні проблеми пошуку і підбору персоналу та шляхи їх вирішенняІванісов О. В.; Лебединська О. С.; Лугова В. М.
2015Аудит персоналу на підприємствіНазарова Г. В.; Лебединська О. С.
2019Аудит персоналу: методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівняЛебединська О. С.
2018Аудит персоналу: робоча програма навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностейЛебединська О. С.; Назаров Н. К.
2019Аутсорсинг послуг як новий спосіб оптимізації витрат вітчизняних підприємствЛебединська О. С.; Демченко К. О.; Лебединская Е. С.; Lebedinska O. S.; Demchenko K. O.
2017Використання інтернет-технологій при проведенні аудиту персоналу на підприємстві.Лебединська О. С.; Лебединская Е. С.; Lebedinska O. S.
2021Вступ до фаху : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» освітньої програми «Управління соціальною сферою» першого (бакалаврського) рівняЛебединська О. С.
2019Демографічна безпека України: сучасні виклики та загрозиІванісов О. В.; Агавердієва Х. Ф.; Лебединська О. С.; Иванисов О. В.; Агавердиева Х. Ф.; Лебединская Е. С.; Ivanisov O. V.; Agaverdieva K. F.; Lebedinska O. S.
2019Демографічна безпека України: сучасні виклики та загрозиІванісов О. В.; Агавердієва Х. Ф.; Лебединська О. С.; Лебединская Е. С.; Агавердиева Х. Ф.; Иванисов О. В.; Lebedinska O. S.; Agaverdieva K. F.; Ivanisov O. V.
2022Демографія. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 232 "Соціальне забезпечення" першого (бакалаврського) рівняІванісов О. В.; Лебединська О. С.
2019Економіка праціНазарова Г. В.; Агавердієва Х. Ф.; Аграмакова Н. В.; Ачкасова О. В.; Гончарова С. Ю.; Єрмоленко О. А.; Іванісов О. В.; Лебединська О. С.; Литовченко І. В.; Мішина С. В.; Писаревська Г. І.; Семенченко А. В.; Степанова Е. Р.
2019Методичні аспекти прогнозування демографічних процесівІванісов О. В.; Лебединська О. С.; Иванисов О. В.; Лебединская Е. С.; Ivanisov O. V.; Lebedinska O. S.
2014Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни "Аудит персоналу" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчанняНазарова Г. В.; Лебединська О. С.
2014Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Аудит персоналу" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчанняНазарова Г. В.; Лебединська О. С.
2023Молодіжний ринок праці в Україні: тенденції та перспективиЛебединська О. С.
2023Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 232 "Соціальне забезпечення" освітньої програми "Управління соціальною сферою" першого (бакалаврського) рівняІванісов О. В.; Лебединська О. С.
2023Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» ОПП «Соціоекономіка та управління персоналом» першого (бакалаврського) рівняІванісов О. В.; Лебединська О. С.
2023Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 232 "Соціальне забезпечення" освітньої програми "Управління соціальними проєктами" другого (магістерського) рівняІванісов О. В.; Лебединська О. С.
2021Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 232 "Соціальне забезпечення" першого (бакалаврського) рівняІванісов О. В.; Лебединська О. С.
2019Новітні тренди соціальної політики в контексті людського розвиткуНазарова Г. В.; Іванісов О. В.; Доровськой О. Ф.; Аграмакова Н. В.; Степанова Е. Р.; Гончарова С. Ю.; Дубівська С. С.; Семенченко А. В.; Ольховська В. В.; Касьмін Д. С.; Сотнікова Ю. В.; Дем’яненко А. А.; Лебединська О. С.; Чепель І. В.; Иванисов О. В.; Доровской А. Ф.; Степанова Э. Р.; Дубовская С. С.; Ольховская В. В.; Касьмин Д. С.; Сотникова Ю. В.; Демьяненко А. А.; Лебединская Е. С.; Чепель И. В.; Nazarova G. V.; Ivanisov O. V.; Dorovskoy O. F.; Agramakova N. V.; Stepanova E. R.; Honcharova S. Y.; Dubovskaya S. С.; Semenchenko A. V.; Olkhovska V. V.; Kasmin D. S.; Sotnikova Yu. V.; Demianenko A. A.; Lebedinska O. S.; Chepel I. V.