Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22471
Title: Економіка праці
Authors: Назарова Г. В.
Агавердієва Х. Ф.
Аграмакова Н. В.
Ачкасова О. В.
Гончарова С. Ю.
Єрмоленко О. А.
Іванісов О. В.
Лебединська О. С.
Литовченко І. В.
Мішина С. В.
Писаревська Г. І.
Семенченко А. В.
Степанова Е. Р.
Keywords: праця
економіка праці
соціально-трудові відносини
ринок праці
зайнятість
безробіття
продуктивність праці
оплата праці
аудит праці
організація праці
нормування праці
Issue Date: 2019
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, Х. Ф. Агавердієва, Н. В. Аграмакова [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Назарової; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (33,1 МБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 330 c. : іл. - Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 321-329.
Abstract: Висвітлено теоретичні та практичні питання формування, регулювання й розвитку питань економіки праці. Розкрито теоретичні, методичні та практичні питання організації, нормування, планування праці, організації системи винагороди за працю та продуктивності праці тощо. Рекомендовано для студентів, викладачів ЗВО, аспірантів, фахівців і професіоналів із питань економіки праці.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22471
Appears in Collections:Навчальні видання (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-Назарова Г В.pdf3,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.