Browsing by Author Затхей В. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Використання Web-технологій в економіці : робоча програма для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівняУдовенко С. Г.; Затхей В. А.; Тесленко О. В.; Udovenko S. G.; Zathey V. A.; Teslenko O. V.
2022Дипломний проект. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівняУдовенко С. Г.; Тютюник О. О.; Затхей В. А.; Власенко Н. В.; Ушакова І. О.; Парфьонов Ю. Е.
2013Моделі визначення компетентностей у системі дистанційного навчання : монографіяСтепанов В. П.; Борозенець І. О.; Бурдаєв В. П.; Гороховатський О. В.; Грицунов О. В.; Затхей В. А.; Кузьменко С. В.; Передрій О. О.; Шило С. Г.; Щербак Г. В.; Борозенец И. А.; Бурдаев В. П.; Гороховатский А. В.; Грицунов А. В.; Передрий Е. О.; Stepanov V. P.; Borozenets I. A.; Burdaev V. P.; Gorokhovatskyi O. V.; Gritsunov O. V.; Zatkhey V. A.; Kuzmenko S. V.; Peredrii O. O.; Shilo S. G.; Shcherbak G. V.
2016Підходи вирішення задач оптимального розподілу ресурсів в умовах нечіткої інтервальної невизначеностіБринза Н. О.; Затхей В. А.; Вільхівська О. В.; Брынза Н. А.; Затхей В. А.; Вильхивская О. В.; Brynza N. O.; Zathey V. A.; Vylhyvskaya О.V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування",1401 "Сфера обслуговування" всіх форм навчанняСтепанов В. П.; Тесленко О. В.; Затхей В. А.; Stepanov V. P.; Teslenko O. V.; Zatkhei V. A.
2015Система дистанційного навчання та використання інформаційних технологій : монографіяСтепанов В. П.; Борозенець І. О.; Бурдаєв В. П.; Вільхівська О. В.; Гороховатський О. В.; Затхей В. А.; Кузьменко С. В.; Тесленко О. В.; Щербак Г. В.; Шило С. Г.; Сібілєв К. С.; Степанов В. П.; Борозенец И. А.; Бурдаев В. П.; Вильхивская О. В.; Гороховатский А. В.; Затхей В. А.; Кузьменко С. В.; Тесленко О. В.; Щербак Г. В.; Шило С. Г.; Сибилев К. С.; Stepanov V. P.; Borozenets I. O.; Burdaev V. P.; Vilkhivska O. V.; Gorokhovatskyi O. V.; Zatkhey V. A.; Kuzmenko S. V.; Teslenko O. V.; Sherbak G. V.; Shilo S. G.; Sibilyev K. S.
2016Формализація процесу підготовки вихідних даних для прийняття рішень в інформаційних системахЗатхей В. А.; Затхей В. А.; Zathey V. A.
2017Формалізація знань про процеси підготовки вихідних даних при тестуванніЗатхей В. А.; Тесленко О. В.; Затхей В. А.; Тесленко О. В.; Zathey V. A.; Teslenko O. V.
2021Інформатика : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» освітньої програми «Правове регулювання економіки» першого (бакалаврського) рівняУдовенко С. Г.; Тесленко О. В.; Затхей В. А.; Поморцева О. Є.
2019Інформатика в соціальній сфері : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 232 "Соціальне забезпечення" першого (бакалаврського) рівняУдовенко С. Г.; Затхей В. А.; Тесленко О. В.
2021Інформатика в соціальній сфері: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» освітньої програми «Управління соціальною сферою» першого (бакалаврського) рівняУдовенко С. Г.; Затхей В. А.; Тесленко О. В.
2020Інформатика в сфері комунікаційУдовенко С. Г.; Затхей В. А.; Гороховатський О. В.; Передрій О. О.; Тесленко О. В.; Бринза Н. О.; Тютюник О. О.; Вільхiвська О. В.
2019Інформатика в сфері комунікаційУдовенко С. Г.; Тесленко О. В.; Затхей В. А.; Бринза Н. О.; Вільхiвська О. В.; Передрій О. О.; Гороховатський О. В.
2018Інформатика в сфері комунікаційУдовенко С. Г.; Тесленко О. В.; Затхей В. А.; Гороховатський О. В.; Бринза Н. О.; Вільхiвська О. О.; Передрій О. О.
2021Інформатика: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Бізнес-адміністрування" першого (бакалаврського) рівняВласенко Н. В.; Передрій О. О.; Затхей В. А.; Гороховатський О. В.
2021Інформатика: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Логістика" першого (бакалаврського) рівняВласенко Н. В.; Передрій О. О.; Затхей В. А.; Гороховатський О. В.
2022Інформатика: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Публічне управління» першого (бакалаврського) рівняУдовенко С. Г.; Затхей В. А.; Тесленко О. В.