Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27084
Title: Дипломний проект. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня
Authors: Удовенко С. Г.
Тютюник О. О.
Затхей В. А.
Власенко Н. В.
Ушакова І. О.
Парфьонов Ю. Е.
Keywords: дипломний проект
інформаційні системи та технології
пояснювальна записка
кваліфікаційна робота
захист
розділ
реферат
правила оформлення
форматування
плагіат
нормоконтроль
відгук
презентація
доповідь
Issue Date: 2022
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Дипломний проект. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / уклад. С. Г. Удовенко, О. О. Тютюник, В. А. Затхей, Н. В. Власенко [та ін.]; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (264 КБ). - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. - 48 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Викладено порядок організації дипломного проектування. Наведено вимоги до структури дипломного проекту та його оформлення. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми "Інформаційні системи та технології" спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня і викладачів, що є керівниками дипломного проекту за вказаною освітньою програмою.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27084
Appears in Collections:Методичні матеріали (ІКТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022-Удовенко СГ, Тютюник ОО, Затхей ВА та ін.pdf574,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.