Browsing by Author Веретенникова Г. Б.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Аналіз готовності підприємства до впровадження сучасних інструментів розвитку корпоративної культуриВеретенникова Г. Б.; Томах В. В.
2020Аналіз готовності підприємства до впровадження сучасних інструментів розвитку корпоративної культуриВеретенникова Г. Б.; Томах В. В.
2017Вплив зовнішнього середовища на інноваційну діяльність підприємств кондитерської промисловостіМажник Л. О.; Веретенникова Г. Б.; Мажник Л. А.; Mazhnyk L. O.; Veretennykova G. B.
2021Діджиталізація, як інструмент управління підприємствомВеретенникова Г. Б.; Устименко О. С.
2019Економіка підприємства. Методичні рекомендації до практичних завдань та самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівняМартиненко М. В.; Веретенникова Г. Б.
2018Економіка підприємства: робоча програма для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівняМартиненко М. В.; Веретенникова Г. Б.; Мартыненко М. В.; Веретенникова А. Б.; Martynenko M. V.; Veretennykova H. B.
2017Контролінг операційної діяльності: особливості здійсненняВеретенникова Г. Б.; Veretennykova G. B.
2017Методи діагностики та прогнозування розвитку підприємстваВеретенникова Г. Б.; Омелаєнко Н. М.; Веретенникова А. Б.; Омелаенко Н. Н.; Veretennykova H. B.; Omelayenko N. M.
2019Методи діагностики та прогнозування розвитку підприємства : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівняВеретенникова Г. Б.
2012Методические рекомендации к лабораторным работам по дисциплине «Методы диагностики и прогнозирования развития предприятия» для студентов направления подготовки 6.030601 «Менеджмент» дневной формы обученияОмелаенко Н. Н.; Веретенникова А. Б.; Тонева К. В.; Пономаренко Е. Э.; Омелаєнко Н. М.; Веретенникова Г. Б.; Пономаренко О. Е.; Тонева Х. В.; Omelayenko N. M.; Veretennikova A. B.; Tonieva K. V.; Ponomarenko O. E.
2017Методичні рекомендації до визначення якості функціонування робочої групи з питань контролінгуВеретенникова Г. Б.; Мажник Л. О.; Мажник Л. А.; Veretennykova G. B.; Mazhnyk L. O.
2017Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізацій "Логістика", "Менеджмент інноваційної діяльності" другого (магістерського) рівняЯстремська О. М.; Сисоєв В. В.; Веретенникова Г. Б.; Ястремская Е. Н.; Сысоев В. В.; Веретенникова А. Б.; Iastremska O. M.; Sysoiev V. V.; Veretennykova H. B.
2014Методичні рекомендації до міждисциплінарного тренінгу "Організація діяльності підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчанняІванова В. Й.; Захаров В. А.; Томах В. В.; Сігаєва Т. Є.; Веретенникова Г. Б.; Мажник Л. О.; Иванова В. И.; Сигаева Т. Е.; Веретенникова А. Б.; Мажник Л. А.; Ivanova V. I.; Zakharov V. A.; Tomakh V. V.; Sigaieva T. E.; Veretennikova G. B.; Mazhnyk L. O.
2014Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва" для студентів напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчанняВеретенникова Г. Б.; Веретенникова А. Б.; Veretennikova A.
2016Методичні рекомендації до практичних, семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів" для студентів спеціальності 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності" денної форми навчанняВеретенникова Г. Б.; Веретенникова А. Б.; Veretennykova H. B.
2013Методичні рекомендації до розрахунку ефективності пропозицій дипломних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" напряму підготовки "Менеджмент"Ястремська О. М.; Яковенко К. В.; Веретенникова Г. Б.; Ріпка Д. О.; Ястремская Е. Н.; Яковенко Е. В.; Веретенникова А. Б.; Репка Д. А.; Yastremska О. M.; Iakovenko K. V.; Veretennykova G. B.; Ripka D. O.
2012Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методи діагностики та прогнозування розвитку підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчанняОмелаєнко Н. М.; Веретенникова Г. Б.; Пономаренко О. Е.; Тонева Х. В.; Омелаенко Н. Н.; Веретенникова А. Б.; Тонева К. В.; Пономаренко Е. Э.; Omelayenko N. M.; Veretennikova A. B.; Tonieva K. V.; Ponomarenko O. E.
2018Методичні рекомендації до формування конкурентної стратегії підприємстваВеретенникова Г. Б.; Веретенникова А. Б.; Veretennykova Н.
2021Особливості прийняття управлінських рішень в умовах віддаленої (дистанційної) роботиЖевновата А. С.; Веретенникова Г. Б.
2020Планування та організація діяльності підприємстваВеретенникова Г. Б.; Томах В. В.; Геращенко І. М.