Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29115
Title: 3D-графіка : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" освітньої програми «Технології електронних мультимедійних видань» другого (магістерського) рівня
Authors: Гаврилов В. П.
Keywords: аналітична графіка
фрактальна графіка
полігональна графіка
сплайнова графіка
3ds max
mathcad
Issue Date: 2023
Citation: 3D-графіка : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" освітньої програми «Технології електронних мультимедійних видань» другого (магістерського) рівня : [Електронне видання] / укл. В. П. Гаврилов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. – 10 с. (Укр. мов.).
Abstract: Дисципліна 3D-графіка грає одну з основних ролей у програмі підготовки магістрів за напрямом Видавничо-поліграфічна справа. Цілі і завдання дисципліни 3D-графіка визначаються науковими та професійними аспектами підготовки кваліфікованих фахівців і складаються у формуванні свідомості магістрів на основі засвоєння закономірностей інформаційних процесів у нерозривному зв'язку з методами і способами візуалізації та моделювання тримірних об'єктів. Завдання вивчення дисципліни 3D-графіка полягають у наступному: отримання системного уявлення про особливості застосування тримірного моделювання; оволодіння знаннями у сфері опису, подання та формалізації різноманітних можливостей графічного 3D редактора; отримання навичок використання тримірного моделювання у вирішенні різних прикладних завдань; ознайомлення з методами створення віртуальних просторів.
URI: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29115
Appears in Collections:Методичні матеріали (КСіТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
поз.342_!3D_графiка_2022.pdf241,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.