DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет фінансовий >
Кафедра фінансів >
Наукові роботи студентів, магістрів >
Дипломні магістерські роботи - 2013 р. >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2617

Title: Управління фінансовими ризиками підприємства
Other Titles: Управление финансовыми рисками предприятия
Financial Risk Management Enterprise
Authors: Юшков Є.
Юшков Е.
Yushkov E.
Keywords: фінансовий ризик
класифікація
управління
аналіз
оцінка
моделювання
контролінг
стратегія
финансовый риск
классификация
управление
анализ
оценка
моделирование
контроллин
стратегия
financial risk classification
management
analysis
assessment
modeling
controlling
strategy
Issue Date: 2013
Publisher: ХНЕУ
Citation: Юшков Є.В. Управління фінансовими ризиками підприємства: дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра: спец. 8.03050801 «Фінанси» / Є.В. Юшков. – Х.: ХНЕУ, 2013.
Abstract: Об’єкт дослідження – процес управління фінансовими ризиками підприємства. Предмет дослідження – теоретичні засади та методичне забезпечення організації управління фінансовими ризиками. Метою написання дипломної роботи є узагальнення та розвиток теоретичних положень, наукове обґрунтування та розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління фінансовими ризиками підприємства.
Объект исследования – процесс управления финансовыми рисками предприятия. Предмет исследования – теоретические принципы и методическое обеспечение организации управления финансовыми рисками. Целью написания дипломной работы есть обобщение и развитие теоретических положений, научное обоснование и разработка методических подходов и практических рекомендаций относительно управления финансовыми рисками предприятия.
The object of study - the process of financial risk management company. Purpose of the study - theoretical foundations and methodological support of financial risk management. The purpose of writing a research paper is a synthesis and development of theoretical propositions, scientific study and development of methodological approaches and practical recommendations on financial risk management company.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2617
Appears in Collections:Дипломні магістерські роботи - 2013 р.

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Юшков Є.В. Управління фінансовими ризиками підприємства.pdf185.04 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback