DSpace Харьковский національний економічний університетНауково-технічна бібліотекаНАУКОВИЙ АРХИВ
 

Repository Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics // Репозитарій Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) // Репозитарий Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца (ХНЭУ им. С. Кузнеца) >
Факультет економічної інформатики >
Кафедра статистики та економічного прогнозування >
Наукові роботи студентів, магістрів >
Дипломні магістерські роботи - 2018 р. >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18671

Назва: Формування системи статистичних індикаторів оцінки трудової міграції на прикладі Харківського регіону
Інші назви: Формирование системы статистических индикаторов оценки трудовой миграции на примере Харьковского региона
Development of software statistical observation influence the number of internal migrants on the labor market in Kharkiv region
Автори: Чурилов Є. О.
Чурилов Е. А.
Churilov E.
Ключові слова: ринок праці
національна економіка
трудова міграція
рынок труда
национальная экономика
трудовая миграция
labor market
national economy
labor migration
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Чурилов Є. О. Формування системи статистичних індикаторів оцінки трудової міграції на прикладі Харківського регіону : дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра : спец.051«Економіка» освітньої програми «Бізнес-статистика і аналітика» / Є. О. Чурилов, - Х.: ХНЕУ , 2018
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано та розроблено систему статистичних індикаторів статистичної оцінки трудової міграції в регіонах, що дозволяють проводити моніторинг розвитук трудової міграції та визначати фактори, які негативно впливають на вітдік робочої сили з регіону. У роботі систематизовано вітчизняний та міжнаро дний до свід, що  сто сується міграції трудо вих ресурсів; сфо рмовано інфо рмаційно -аналітичну базу статистично го  до слідження міграційних про цесів; проаналізовано структурні зміни на ринку, які впливають на посилення міграційних про цесів; визначено тенденції розвитку трудо во ї міграції в Україні та фактори, що  мають вплив на посилення відтоку трудових мігрантів в регіоні; спро гно зовано по казник еко но мічно  активно го  населення
Обосновано и разработана система статистических индикаторов статистической оценки трудовой миграции в регионах, позволяющие проводить мониторинг розвитук трудовой миграции и определять факторы, которые негативно влияют на витдик рабочей силы из региона. В работе систематизированы отечественный и Междунар дный к свид, что ка са ет ся миграции трудо вых ресурсов; сфо рмовано инфо рмацийно аналитической базу статистически го по слидження миграционных про цес; проанализированы структурные изменения на рынке, которые влияют на усиление миграционных про цес; определены тенденции развития трудо во й миграции в Украине и факторы, влияющие на усиление оттока трудовых мигрантов в регионе; спо гно зованной по казатель эко но мучного активно го населения
The system of statistical indicators of statistical estimation of labor migration in the regions is substantiated and developed, allowing to monitor the development of labor migration and determine the factors that negatively affect the labor force of the region. The work systematized the domestic and international relations that the migration of labor resources is one of the major issues; The information-analytical base of statistics for the study of migration processes is described; Structural changes in the market that influence the strengthening of migration processes are analyzed; the trends of labor migration in Ukraine are determined and factors that have an impact on the increase of the outflow of migrant workers in the region; The problem is based on the incidence of the economically active population.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/18671
Розташовується у зібраннях:Дипломні магістерські роботи - 2018 р.

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Чурилов Є. О..pdf142,36 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок