Browsing by Author Назарова С. О.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
20203D-графіка. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівняГаврилов В. П.; Назарова С. О.
2022Актуальні питання забезпечення якості освіти в університеті: прикладні дослідження за 2019/20 навчальний рікПономаренко В. С.; Полякова Г. А.; Григор'єва Ю. С.; Голубєв С. М.; Назарова С. О.; Бурлуцька О. О.; Кутвицька Т. О.
2017Додрукарське опрацювання інформації : лабораторний практикум для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівня : у 2-х ч. Частина 1Назарова С. О.; Алексєєнко Н. Ю.; Назарова С. А.; Алексеенко Н. Ю.; Nazarova S. O.; Aleksieienko N. Y.
2018Додрукарське опрацювання інформації : лабораторний практикум для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівня : у двох частинах. Частина 2Назарова С. О.; Андрющенко Т. Ю.; Назарова С. А.; Андрющенко Т. Ю.; Nazarova S. O.; Andriushchenko T. Y.
2017Додрукарське опрацювання інформації : робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняНазарова С. О.; Назарова С. А.; Nazarova S. O.
2018Концептуальні засади створення системи підтримки електронного навчання у вищій школі нового поколінняПономаренко В. С.; Пушкар О. І.; Бондар І. О.; Анохін В. М.; Браткевич В. В.; Будянська В. А.; Грабовський Є. М.; Завгородня О. С.; Знахур Л. В.; Климнюк В. Є.; Назарова С. О.; Фомічова О. В.
2012Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Методи наукових досліджень та сучасні технології видавничо-поліграфічної галузі" для студентів галузі знань 0515 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчанняПушкар О. І.; Назарова С. О.; Пушкарь А. И.; Назарова С. А.; Pushkar O. I.; Nazarova S. O.
2019Методичні рекомендації до виконання міждисциплінарного курсового проекту для студентів III курсу спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняАндрющенко Т. Ю.; Назарова С. О.; Оленич М. М.; Андрющенко Т. Ю.; Назарова С. А.; Оленич М. Н.; Andriushchenko T. Y.; Nazarova S. O.; Olenich M. M.
2020Методичні рекомендації до проведення комплексного тренінгу для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняПушкар О. І.; Бережна О. Б.; Євсєєв О. С.; Назарова С. О.; Пандорін О. К.; Хорошевська І. О.
2012Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Додрукарське опрацювання інформації" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчанняНазарова С. О.; Прибиткова Н. І.; Назарова С. А.; Прибыткова Н. И.; Nazarova S. O.; Pribytkova N. I.
2017Педагогічний дизайн засобів електронного навчання на робочому місціПономаренко В. С.; Пушкар О. І.; Андрющенко Т. Ю.; Бережна О. Б.; Бондар І. О.; Браткевич В. В.; Гаврилов В. П.; Грабовський Є. М.; Євсєєв О. С.; Завгородня О. С.; Климнюк В. Є.; Назарова С. О.; Молчанов В. П.; Пандорін О. К.; Потрашкова Л. В.; Сисоєва Ю. А.; Фомічова О. В.; Пономаренко В. С.; Пушкарь А. И.; Андрющенко Т. Ю.; Бережная Е. Б.; Бондарь И. А.; Браткевич В. В.; Гаврилов В. П.; Грабовский Е. Н.; Евсеев А. С.; Завгородняя О. С.; Климнюк В. Е.; Назарова С. А.; Молчанов В. П.; Пандорин А. К.; Потрашкова Л. В.; Сысоева Ю. А.; Фомичева О. В.; Ponomarenko V. S.; Pushkar O. I.; Andriushchenko T. Y.; Berezhna O. B.; Bondar I. O.; Bratkevich V. V.; Gavrylov V. P.; Hrabovskyi Y. M.; Yevsyeyev O. S.; Zavgorodnia O. S.; Klymniuk V. Y.; Nazarova S. O.; Molchanov V. P.; Pandorin O. K.; Potrashkova L. V.; Sysoyeva Yu. A.; Fomichova O. V.
2016Проектування системи е-learning дистанційних працівниківПушкар О. І.; Назарова С. О.; Пушкарь А. И.; Назарова С. А.; Pushkar O. I.; Nazarova S. O.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "Додрукарське опрацювання інформації" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчанняКлимнюк В. Є.; Завгородня О. С.; Назарова С. О.; Климнюк В. Е.; Завгородняя О. С.; Назарова С. А.; Klimnyuk V. Y.; Zavgorodnia O. S.; Nazarova S. O.
2011Робоча програма навчальної дисципліни "Методи наукових досліджень та сучасні технології видавничо-поліграфічної галузі" для студентів напряму підготовки "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання.Пушкар О. І.; Назарова С. О.; Новіков Ф. В.; Пушкарь А. И.; Новиков Ф. В.; Pushkar O. I.; Nazarova S. O.; Novikov F. V.
2016Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології в освіті" для студентів спеціальностей 8.18010021 "Педагогіка вищої школи", 8.18010020 "Управління навчальним закладом" усіх форм навчанняПушкар О. І.; Назарова С. О.; Пушкарь А. И.; Назарова С. А.; Pushkar O. I.; Nazarova S. O.
2012Управление информационной деятельностью предприятия в экономике знаний: монографияПушкарь А. И.; Назарова С. А.; Сибилев К. С.; Пушкар О. І.; Назарова С. О.; Сібілєв К. С.; Pushkar O. I.; Nazarova S. O.; Sibilyev K. S.