Browsing by Author Минухин С. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017The development of the method of multifactor authentication based on hybrid crypto­code constructions on defective codesYevseiev S. P.; Kots H. P.; Minukhin S. V.; Korol O. G.; Kholodkova A. V.; Євсеєв С. П.; Коц Г. П.; Мінухін С. В.; Король О. Г.; Холодкова А. В.; Евсеев C. П.; Минухин С. В.
2012ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ МІНІМІЗАЦІЇ СУМАРНОГО ЧАСУ ЗАПІЗНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ З ДИРЕКТИВНИМИ СТРОКАМИ ВИКОНАННЯНА ОСНОВІ РАНГОВОГО ПІДХОДУМінухін С. В.; Лєнько Д. С.; Сухонос М. І.; Минухин С. В.; Ленько Д. С.; Сухонос М. И.; Minukhin S. V.; Lienko D. S.; Sukhonos M. I.
2012ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЛОКАЛЬНИХ ПЛАНУВАЛЬНИКІВ РЕСУРСІВ ТА ЇХ МОДИФІКАЦІЇ В ГРІД-СИСТЕМАХМінухін С. В.; Мєзєнцев О. В.; Минухин С. В.; Мезенцев А. В.; Minukhin S. V.; Miezientsev O. V.
2013Дослідження методів мінімізації сумарного часу запізнювання робіт із директивними строками з використанням правил домінування на одиночному обчислювальному ресурсіМінухін С. В.; Лєнько Д. С.; Минухин С. В.; Ленько Д. С.; Minukhin S. V.; Lienko D. S.
2013Дослідження планувальника ресурсів MAUI та можливостей інтеграції до його складу нових алгоритмівМінухін С. В.; Мєзєнцев О. В.; Минухин С. В.; Мезенцев А. В.; Minukhin S. V.; Miezientsev O. V.
2015Информационая технология для планирования заданий на вычислительных кластерах распределенной системы на основе интеграции сервисов удаленного доступаМинухин С. В.; Мінухін С. В.; Minukhin S. V.
2017Информационная технология оценки показателей функционирования вычислительного кластера распределенной системыМинухин С. В.; Молчанов К. С.; Сызранцев М. Г.; Мінухін С. В.; Молчанов К. С.; Сизранцев М. Г.; Minukhin S. V.; Molchanov K. S.; Syzrantsev M. G.
2017Информационные технологии обработки заданий в распределенных вычислительных средахМинухин С. В.; Мінухін С. В.; Minukhin S. V.
2017Комп'ютерні мережі : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівняМінухін С. В.; Лагутін М. І.; Минухин С. В.; Лагутин М. И.; Minukhin S. V.; Lagutin M. I.
2017Комп'ютерні мережі : робоча програма для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівняМінухін С. В.; Лагутін М. І.; Минухин С. В.; Лагутин М. И.; Minukhin S. V.; Lagutin M. I.
2010Комплексна програма наскрізної практики для студентів напряму підготовки "Комп’ютерні науки" денної форми навчанняЗолотарьова І. О.; Федорченко В. М.; Мінухін С. В.; Кавун С. В.; Павленко Л. А.; Бутова Р. К.; Гаврилова А. А.; Золотарева И. А.; Федорченко В. Н.; Минухин С. В.; Кавун С. В.; Павленко Л. А.; Бутова Р. К.; Гаврилова А. А.; Zolotaryova I. O.; Fedorchenko V. M.; Minukhin S. V.; Kavun S. V.; Pavlenko L. A.; Butova R. K.; Gavrilova A. A.
2008Комп’ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж. Навчальний посібник.Мінухін С. В.; Кавун С. В.; Знахур С. В.; Минухин С. В.; Кавун С. В.; Знахур С. В.; Minukhin S. V.; Kavun S. V.; Znakhur S. V.
2015Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Технології комп'ютерного проектування" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання : [Електронне видання]Мінухін С. В.; Беседовський О. М.; Плоха О. Б.; Минухин С. В.; Беседовский А. Н.; Плохая Е. Б.; Minukhin S. V.; Besedovskiy O. M.; Plokha O. B.
2014Метод планирования ресурсов в распределённой гетерогенной системеМинухин С. В.; Мінухін С. В.; Стативкин К. П.; Статівкін К. П.; Minukhin S. V.; Stativkin K. P.
2008Методи і моделі проектування на основі сучасних CASE-засобівМінухін С. В.; Беседовський О. М.; Знахур С. В.; Минухин С. В.; Беседовский А. Н.; Знахур С. В.; Minukhin S. V.; Besedovskiy O. M.; Znakhur S. V.
2011Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальностей "Інформаційні управляючі системи і технології", "Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг" усіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Ушакова І. О.; Мінухін С. В.; Знахур С. В.; Павленко Л. А.; Тарасов О. В.; Парфьонов Ю. Е.; Поляков А. О.; Золотарева И. А.; Минухин С. В.; Парфенов Ю. Э.; Zolotaryova I. O.; Ushakova I. O.; Minukhin S. V.; Znakhur S. V.; Pavlenko L. A.; Tarasov O. V.; Parfonov Y. E.; Polakov A. O.
2010Методичні рекомендації до виконання комплексного курсового проекту для студентів спеціальності "Інформаційні управляючі системи та технології" всіх форм навчанняЗолотарьова І. О.; Мінухін С. В.; Парфьонов Ю. Е.; Бутова Р. К.; Свердло Т. О.; Золотарева И. А.; Минухин С. В.; Парфенов Ю. Э.; Бутова Р. К.; Свердло Т. А.; Zolotaryova І. O.; Minukhin S. V.; Parfonov Y. E.; Butova R. K.; Sverdlo T. O.
2011Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності "Інформаційні управляючі системи і технології" денної форми навчанняМінухін С. В.; Золотарьова І. О.; Знахур С. В.; Дорохов О. В.; Минухин С. В.; Золотарева И. А.; Minukhin S. V.; Zolotaryova I. O.; Znakhur S. V.; Dorokhov O. V.
2015Методичні рекомендації до виконання магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" денної форми навчанняМінухін С. В.; Алексієв В. О.; Щербаков О. В.; Євсеєв С. П.; Тарасов О. В.; Минухин С. В.; Алексеев В. О.; Щербаков А. В.; Евсеев С. П.; Тарасов А. В.; Minukhin S. V.; Aleksiyev V. O.; Shcherbakov O. V.; Yevseiev S. P.; Tarasov O. V.
2016Методичні рекомендації до проведення переддипломної практики для студентів спеціальності 8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології" денної форми навчанняМінухін С. В.; Макарова Г. В.; Гаврилова А. А.; Минухин С. В.; Макарова А. В.; Гаврилова А. А.; Minukhin S. V.; Makarova G. V.; Gavrilova A. A.