Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Сучасний маркетинг: аналіз і перспективи розвитку : наукове виданняОрлов П. А.; Лисиця Н. М.; Холодний Г. О.; Притиченко Т. І.; Косенков С. І.; Алдохіна Н. І.; Рожко В. І.; Птащенко О. В.; Бихова О. М.; Гронь О. В.; Рубан В. В.; Лях І. С.; Брусенко Н. В.; Орлов П. А.; Лисица Н. М.; Холодный Г. А.; Притыченко Т. И.; Косенков С. И.; Алдохина Н. И.; Рожко В. И.; Птащенко Е. В.; Быхова Е. М.; Гронь А. В.; Рубан В. В.; Лях И. С.; Брусенко Н. В.; Orlov P.; Lysytsya N.; Holodnyi G.; Prytychenko T.; Kosenkov S.; Aldokhina N.; Rozhko V.; Ptashchenko O.; Bikhova O.; Gron O.; Ruban V.; Liakh I.; Brusenko N.
2013Практика оцінювання ефективності маркетингової діяльності на вітчизняних підприємствах машинобудівної галузіРуденко Ю. В.; Руденко Ю. В.; Rudenko Y.
2013Напрямки вдосконалення управління маркетинговою діяльністю на підприємствах машинобудівної галузіРуденко Ю. В.; Руденко Ю. В.; Rudenko Y.
2012Багатомірний статистичний аналіз в управлінні маркетинговою діяльністю машинобудівних підприємствРуденко Ю. В.; Руденко Ю. В.; Rudenko Y.
2013Оптимізація маркетингового бюджету на промислових підприємствах з використанням АВС – аналізуРуденко Ю. В.; Rudenko Y.
2018Калькуляційні системи в управлінні витратами на маркетингРуденко Ю. В.; Rudenko Y.
2016Социальная ответственность субъектов хозяйствования и их маркетинга – важный фактор повышения качества продукции и жизниОрлов П. А.; Orlov P. A.
2016Плани семінарських занять, практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконання з навчальної дисципліни "Маркетинг" для студентів напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчанняБихова О. М.; Гронь О. В.; Быхова Е. М.; Гронь А. В.; Bykhovа О.; Gron О.
2016Основные факторы повышения социальной ответственности субъектов хозяйствования и их маркетинга в свете глобального экономического кризисаОрлов П. А.; Орлов П. А.; Orlov P. A.
2015Holistic paradigm of small business marketing and its role in rural developmentAldokhina N.; Komarist O.; Danilenko V.; Алдохіна Н. І.; Комаріст О.; Даниленко В.; Алдохина Н. И.; Комарист Е.