Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент" для студентів напрямів підготовки 6.030507 "Маркетинг" та 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Мазко Т. І.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Мазко Т. И.; Potemkin S.; Kozlova I.; Mazko T.
2017Менеджмент у структурі ВПК : робоча програма для студентів спеці-альності 186 "Видавництво та поліграфія" першого (бакалаврського) рівняБоярська М. О.; Боярская М. А.; Boiarska M.
2016Задания для самостоятельной работы по учебной дисциплине "Менеджмент" для иностранных студентов направлений подготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030505 "Управление персоналом и экономика труда" дневной формы обученияПотемкин С. К.; Козлова И. Н.; Потьомкін С. К.; Козлова І. М.; Potemkin S.; Kozlovа I.
2017Менеджмент : методичні рекомендації до виконання практичних та ситуаційних завдань для студентів спеціальностей 075 "Маркетинг" та 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Potemkin S.; Kozlova I.
2014Методичний підхід до матеріального стимулювання менеджерів з логістикиМельникова К. В.; Мельникова Е. В.; Melnykova К. V.
2014Робоча програма навчальної дисципліни "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ: МЕНЕДЖМЕНТ" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчанняПотьомкін С. К.; Козлова І. М.; Мазко Т. І.; Потемкин С. К.; Козлова И. Н.; Мазко Т. И.; Potemkin S.; Kozlova I.; Mazko T.
2014Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине "МЕНЕДЖМЕНТ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: МЕНЕДЖМЕНТ" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" заочной формы обученияПотьомкін С. К.; Яндола К. О.; Козлова І. М.; Потемкин С. К.; Яндола К. А.; Козлова И. Н.; Potyomkin S.; Yandola K.; Kozlova I.
2014Практические задания, производственные ситуации и деловые игры по учебной дисциплине "Менеджмент и администрирование: Менеджмент" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" всех форм обученияПотемкин С. К.; Яндола К. А.; Мазко Т. И.; Козлова И. Н.; Бутенко Д. С.; Кирьян И. С.; Потьомкін С. К.; Яндола К. О.; Мазко Т. І.; Козлова І. М.; Бутенко Д. С.; Кирьян І. С.; Potemkin S.; Iandola K.; Mazko T.; Kozlova I.; Butenko D.; Kiriyan I.
2014Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по учебной дисциплине "МЕНЕДЖМЕНТ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ: МЕНЕДЖМЕНТ" для иностранных студентов направления подготовки 6.030601 "Менеджмент" дневной формы обученияПотьомкін С. К.; Кир'ян І. С.; Яндола К. О.; Козлова И. Н.; Мазко Т. И.; Потемкин С. К.; Кирьян И. С.; Яндола К. А.; Potemkin S.; Kiriyan I.; Iandola K.; Kozlova I.; Mazko T.
2014Мотивація інноваційне активного персоналу підприємстваМельникова К. В.; Мельникова Е. В.; Melnykova К. V.