Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/7864
Title: Концептуальні засади формування регіональної інноваційної системи: препринт
Authors: Коюда В. О.
Близнюк Т. П.
Воліков В. В.
Мазко Т. І.
Тімонін К. О.
Басова О. С.
Костіна О. М.
Issue Date: 2009
Publisher: ХНЕУ
Citation: Інноваційна діяльність в умовах циклічності розвитку економіки / Т.П. Близнюк // Концептуальні засади формування регіональної інноваційної системи: препринт ∕ В.О. Коюда, Т.П. Близнюк, К.О. Тімонін та ін.; за заг. ред. В.О. Коюди. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2009. – 140 с.
Abstract: Систематизовано теоретико-методологічні підходи до концептуальних засад фор­ мування регіональної інноваційної системи (РІС) як складової національної інноваційної системи та виокремлено особливості формування, функціонування й розвитку РІС. Рекомендовано для розбудови та створення інноваційної інфраструктури конк­ретного регіону.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7864
Appears in Collections:Монографії (МБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.