Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/7863
Title: Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою: монографія
Other Titles: Концептуальные принципы управления предприятием как экономической системой: монография
Authors: Коюда В. О.
Коюда В. А.
Issue Date: 2007
Publisher: ХНЕУ
Citation: Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою: монографія ∕ За заг. ред. В.О. Коюди. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2007. – 416 с. (Укр. мов.)
Abstract: Розглянуто теоретико-методологічні та методичні проблеми управління підприємством як відкритої, динамічної виробничо-господарської й соціальної системи в не­ стабільних умовах транзитивної економіки. Викладено авторські підходи до їх ви­ рішення в руслі концепцій менеджменту, особливостей підсистем поточної діяльності й розвитку підприємств, підсистеми забезпечення та основи логістики й управління економічними ризиками на промислових підприємствах. Рекомендовано для фахівців з питань управління промисловими підприєм­ ствами, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7863
Appears in Collections:Монографії (МБ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.