Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/7408
Title: Практичні завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вступ до публічного адміністрування" для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" всіх форм навчання
Authors: Гавкалова Н. Л.
Золенко А. С.
Keywords: публічне адміністрування
демократичне врядування
моделі
етика
держава
суспільство
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Практичні завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вступ до публічного адміністрування" для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" всіх форм навчання / укл. Н. Л. Гавкалова, А. С. Золенко. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 24 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано завдання до самостійної роботи студентів за всіма темами, що розглядаються в рамках навчальної дисципліни. Запропоновано творчі завдання та ситуаційні вправи, виконання яких дозволить студентам закріпити отримані теоретичні знання та набути професійних компетентностей у галузі публічного адміністрування. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7408
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.