Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/6732
Title: Методичні рекомендації до виконання практичних завдань і плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки та економічна політика" для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" денної форми навчання
Authors: Шумська Г. М.
Keywords: державне регулювання економіки
економічна політика
валовий внутрішній продукт
органи державної влади
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Методичні рекомендації до виконання практичних завдань і плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки та економічна політика" для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" денної форми навчання [Електронний ресурс] / укл. Г. М. Шумська; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (470 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 36 с. – Загол. з титул. екрану
Abstract: Наведено плани практичних та семінарських занять за всіма темами, що розглядаються в рамках навчальної дисципліни. Подано рекомендації щодо основних питань та літературу для підготовки до участі в семінарських заняттях. Запропоновано розв'язання практичних завдань з метою закріплення студентами отриманих теоретичних знань та набуття професійних компетентностей у сфері державного регулювання економіки та економічної політики. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.15010008 "Публічне адміністрування" денної форми навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6732
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.