Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/6718
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Вступ до публічного адміністрування" для студентів спеціальності 8.05010008 "Публічне адміністрування" всіх форм навчання
Authors: Гавкалова Н. Л.
Грузд М. В.
Золенко А. С.
Keywords: публічне адміністрування
врядування
публічна влада
державне управління
урядовці
держава
суспільство
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Вступ до публічного адміністрування" для студ. спец. 8.15010008 "Публічне адміністрування" всіх форм навч. [Електронний ресурс] / укл. Н.Л. Гавкалова, М.В. Грузд, А.С. Золенко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (749 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 59 с. - Загол. з титул. екрану.
Abstract: Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, а також компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення навчальної дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.05010008 "Публічне адміністрування".
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6718
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.