Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/6229
Title: Підвищення якості освіти за рахунок впровадження соціальних мереж у навчальному процесі
Other Titles: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
IMPROVED QUALITY OF EDUCATION BY IMPLEMENTING A SOCIAL NETWORKS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Authors: Щербина Г. А.
Щербаков О. В.
Скорін Ю. І.
Щербина А. А.
Щербаков А. В.
Скорин Ю. И.
Scherbina G. A.
Shcherbakov O. V.
Skorin Y. I.
Keywords: соціальна мережа
навчальний процес
інформаційні технології
якість освіти
социальная сеть
учебный процесс
информационные технологии
качество образования
social network
the learning process
information technology
the quality of education
Issue Date: 2013
Citation: Щербина Г.А. Підвищення якості освіти за рахунок впровадження соціальних мереж у навчальному процесі / Г.А. Щербина, О.В.Щербаков, Ю.І. Скорін // Системи обробки інформації. – 2013. – № 3(110). – С. 157-160
Abstract: У статті розглянуто характеристики якості освіти та запропоновано інноваційний підхід до її підвищення шляхом запровадження соціальних мереж в навчальний процес вищого навчального закладу. Сутність ідеї полягає в організації консультацій між експертами і студентами за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, розповсюдженню через соціальну мережу досвіду кращих студентів. Показано, що використання сучасних інформаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності студентів підвищує ефективність і оптимізує процеси викладання і навчання.
В статье рассмотрены характеристики качества образования и предложен инновационный подход к его повышению путем внедрения социальных сетей в учебный процесс высшего учебного заведения. Суть идеи заключается в организации консультаций между экспертами и студентами с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, распространению через социальную сеть опыта лучших студентов. Показано, что использование современных информационных технологий в учебно-познавательной деятельности студентов повышает эффективность и оптимизирует процессы преподавания и обучения.
The article describes the characteristics of the quality of education and proposed an innovative approach to improving it through the introduction of social networks in the educational process of higher education. The idea is to arrange consultations between experts and students on the use of modern information and communication technologies, the spread through a social network experience the best students. It is shown that the use of modern information technology in teaching and students' cognitive activity increases efficiency and optimizes the processes of teaching and learning.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6229
Appears in Collections:Статті (ІС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Щербаков О.В., Скорін Ю.І. стр. 157-160.pdf302,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.