Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/5785
Title: Математика для економістів. Вища математика для економістів: навчальний посібник. Ч.2
Other Titles: Математика для экономистов. Высшая математика для экономистов: учебное пособие. Ч.2
Authors: Малярець Л. М.
Афанасьєва Л. М.
Ігначкова А. В.
Малярец Л. М.
Афанасьева Л. М.
Игначкова А. В.
Keywords: інтегральне числення
первісна
невизначений інтеграл
таблиця інтегралів
тригонометричні вирази
ірраціональні функції
визначений інтеграл
формула Ньютона – Лейбниця
невласні інтеграли
подвійний інтеграл
диференціальні рівняння
динаміка ринкових цін
ряди
збіжність ряду
степеневий ряд
ряди Тейлора і Маклорена
интегральное исчисление
первообразная
неопределенный интеграл
таблица интегралов
тригонометрические выражения
иррациональные функции
определенный интеграл
формула Ньютона – Лейбница
несобственные интегралы
двойной интеграл
дифференциальные уравнения
динамика рыночных цен
ряды
сходимость ряда
степенной ряд
ряди Тейлора и Маклорена
Issue Date: 2011
Publisher: ХНЕУ
Citation: Малярець Л. М. Математика для економістів. Вища математика для економістів: навчальний посібник. Ч.2 / Л. М. Малярець, Л. М. Афанасьєва, А.В. Ігначкова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 368с. (укр.мов.)
Abstract: Подано теоретичний матеріал, який вивчається в рамках розділу «Вища математика для економістів» навчальної дисципліни «Математика для економістів». Наведено велику кількість проаналізованих типових задач з вищої математики та розглянуто їх застосування в економіці. Рекомендовано для студентів при неперервній математичній підготовці, а також для їх самостійної роботи, для викладачів під час проведення занять та організації індивідуальної роботи студентів.
Подан теоретический материал, который изучается в рамках раздела «Высшая математика для экономистов» учебной дисциплины «Математика для экономистов». Приведено большое количество проанализированных типовых задач по высшей математике и рассмотрено их применение в экономике. Рекомендовано для студентов при непрерывной математической подготовке, а также для их самостоятельной работы, для преподавателей во время проведения занятий и организация индивидуальной работы студентов.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5785
Appears in Collections:Навчальні видання (ВМЕМ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.