Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/5784
Title: Математика для економістів. Вища математика для економістів: навчальний посібник. Ч. 1
Other Titles: Математика для экономистов. Высшая математика для экономистов: учебное пособие. Ч. 1
Authors: Малярець Л. М.
Афанасьєва Л. М.
Ігначкова А. В.
Малярец Л. М.
Афанасьева Л. М.
Игначкова А. В.
Keywords: лінійна алгебра
лінійні рівняння,матриця
правило Крамера
метод Жордана – Гаусса
системи рівнянь
вектори
аналітична геометрія
рівняння прямої
лощина
гіпербола
математичний аналіз функції
границі числових послідовностей
невизначеність
диференціальне числення
функції багатьох зміннних
похідна
градієнт функції
линейная алгебра
линейные уравнения
матрица
правило Крамера
метод Жордана – Гаусса
системы уравнений
векторы
аналитическая геометрия
уравнение уравнение
плоскость
гипербола
математический анализ функции
пределы числовых последовательностей
неопределенность
дифференциальное исчисление
функция нескольких переменных
производная
градиент функции
Issue Date: 2011
Publisher: ХНЕУ
Citation: Малярець Л.М. Математика для економістів. Вища математика для економістів: навчальний посібник. Ч. 1 / Л. М. Малярець, Л. М. Афанасьєва, А.В. Ігначкова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 396с. (укр.мов.)
Abstract: Подано теоретичний матеріал, який вивчається в рамках розділу «Вища математика для економістів» навчальної дисципліни «Математика для економістів». Наведено велику кількість проаналізованих типових задач з вищої математики та розглянуто їх застосування в економіці. Рекомендовано для студентів при неперервній математичній підготовці, а також для їх самостійної роботи, для викладачів під час проведення занять та організації індивідуальної роботи студентів.
Подан теоретический материал, который изучается в рамках раздела «Высшая математика для экономистов» учебной дисциплины «Математика для экономистов». Приведено большое количество проанализированных типовых задач по высшей математике и рассмотрено их применение в экономике. Рекомендовано для студентов при непрерывной математической подготовке, а также для их самостоятельной работы, для преподавателей во время проведения занятий и организации индивидуальной работы студентов.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5784
Appears in Collections:Навчальні видання (ВМЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Малярець Л.М. Математика для економістів.pdf10,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.