Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4606
Title: Методичні рекомендації до підготовки і захисту дипломної роботи для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" всіх форм навчання
Authors: Гавкалова Н. Л.
Грузд М. В.
Шумська Г. М.
Keywords: дипломна магістерська робота
освітньокваліфікаційний рівень "магістр"
Issue Date: 2014
Publisher: ХНЕУ
Citation: Методичні рекомендації до підготовки і захисту дипломної роботи для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" всіх форм навчання / укл. Н. Л. Гавкалова, М. В. Грузд, Г. М. Шумська. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С Кузнеця, 2014. – 48 с. (Укр. мов.)
Abstract: Розглянуто порядок написання, оформлення та захисту дипломної роботи слухачів магістратури. Наведено перелік тем, що пропонуються до написання, вимоги до оформлення роботи, а також приклади оформлення її основних структурних елементів. Рекомендовано для слухачів магістратури за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4606
Appears in Collections:Методичні матеріали (ДУПАЕП)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.