Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4407
Title: Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок праці» для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» всіх форм навчання
Authors: Назарова Г. В.
Калініна Т. О.
Keywords: сутність ринку праці
механізм саморегулювання і функціонування ринку праці
сегментація робочої сили
зайнятість населення
безробіття
Закон України «Про зайнятість населення»
профспілки та підприємці на ринку праці
національний ринок праці Україні
робоча сила
людський капітал
внутрішньофірмовий ринок праці
Issue Date: 2012
Publisher: Вид. ХНЕУ
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок праці» для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» всіх форм навчання / укл. Назарова Г.В., Калініна Т. О. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. – 60 с. (Укр. мов.)
Abstract: Подано робочу програму за темами навчальної дисципліни, яка допоможе сформувати навички щодо системи компетенцій, на основі формування системи знань про ринок праці, вмінь і навичок регулювання його механізмів на макро- і макрорівні. Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці» всіх форм навчання.
URI: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4407
Appears in Collections:Методичні матеріали (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калинина Методичка.pdf635,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.